Diensten

Uitvoeren van een gap-analyse

Stel ons een vraag

Als uw organisatie te maken krijgt met nieuwe of gewijzigde wet- en regelgeving, kan het lastig zijn om te bepalen op welke onderdelen het bestaand beleid en procedures veranderd moet worden. Hetzelfde geldt wanneer u besluit om aanpassingen te doen in uw producten, diensten of markt. U zult dan moeten weten of uw voorgenomen stappen leiden tot wettelijk gedreven bijstellingen in  beleid en/of procedures. Charco & Dique kan u hiermee helpen door een gap-analyse uit te voeren. Hierbij brengen we in kaart in hoeverre uw organisatie voldoet aan bepaalde wet- en regelgeving, en welke stappen u nog moet nemen om compliant te zijn.

Onze werkwijze

Een gap-analyse bestaat uit de volgende stappen:

  1. huidige beleid en procedures in kaart brengen;
  2. het legal framework systematisch uiteenzetten en bepalen aan welke wettelijke vereisten uw organisatie moet voldoen;
  3. de ‘gaps’ identificeren en analyseren; en
  4. het doen van aanbevelingen bestaande uit concrete acties die de tekortkomingen oplossen.