0:00
Artikel
Cryptodienstverleners DNB

De nieuwe vriend van cryptodienstverleners: Markets in Crypto Assets Regulation (MiCA)

6 min leestijd

De Europese Commissie (EC) heeft op 24 september 2020 een voorstel voor de Markets in Crypto Assets Regulation (MiCA) gepubliceerd. Deze Verordening heeft als doel het reguleren van cryptomarkten binnen de EU.

Met de MiCA Verordening wordt een Europees legal framework voor cryptomarkten opgezet. Crypto-assets die momenteel nog buiten Europese en nationale regelgeving vallen (zoals ‘payment tokens’ en ‘utility tokens’), zullen na inwerkingtreding van de MiCA Verordening ook onder de wetgeving komen te vallen. Dat betekent dat deze partijen zich dan aan bepaalde wettelijke verplichtingen moeten houden en (wellicht) een vergunning nodig hebben. Deze vergunning is iets anders dan het huidige ‘registratieregime’ voor cryptodienstverleners.

 

Nog meer wetgeving op cryptodienstverleners?

Ja, op Europees niveau blijkt dat nodig. De MiCA Verordening is onderdeel van het ‘Digital Finance Package’ van de EC en heeft (samen met de Verordening inzake ‘a pilot regime for market infrastructures based on distributed ledger technology’) een vierledig doel:

 • Het creëren van een passend beschermingsniveau voor consumenten;
 • Het creëren van wettelijke zekerheid voor crypto-assets;
 • Het bieden van de mogelijkheid om gebruik te maken van distributed ledger technology (DLT) en crypto-assets binnen de financiële markt; en
 • Het bieden van financiële stabiliteit.

Wat is er anders ten opzichte van het huidige registratieregime?

Hoewel de MiCA Verordening strenger is dan het huidige registratieregime onder de Wwft, biedt de MiCA Verordening ook voordelen, zoals een gelijk speelveld voor alle cryptodienstverleners binnen de EU. Dit verbetert de concurrentiepositie van in Nederland gevestigde cryptodienstverleners. De reden hiervoor is dat in de praktijk DNB als relatief strenge toezichthouder fungeert binnen het registratieregime voor cryptodienstverleners – in tegenstelling tot toezichthouders in andere Europese lidstaten.

Een vergunning onder de MiCA Verordening kan tevens ‘gepassport’ worden naar andere EU-lidstaten – met het huidige registratieregime is dat niet mogelijk. Dit biedt de mogelijkheid om een grotere afzetmarkt te creëren voor Nederlandse cryptodienstverleners.

Het is dus aantrekkelijk voor cryptodienstverleners om tijdig met zo’n vergunningaanvraag te starten; alleen op die manier kan er optimaal gebruik gemaakt worden van de ideale concurrentiepositie en het ‘first mover advantage’ ten opzichte van andere Europese en Nederlandse cryptodienstverleners.

Welke typen cryptodienstverleners vallen onder de MiCA Verordening?

MiCA definieert drie verschillende soorten uitgevers van crypto-assets en zeven verschillende cryptodienstverleners. Aanbieders van een of meer van de volgende diensten vallen onder de MiCA Verordening:

 • Diensten waarbij advies wordt gegeven over crypto-assets (gepersonaliseerde aanbevelingen aan een derde inzake transacties in crypto-assets en het gebruik van crypto-diensten);
 • Diensten waarbij orders in crypto-assets worden ontvangen en uitgevoerd;
 • Diensten waarbij crypto-assets in de markt geplaatst worden;
 • Diensten waarbij orders in crypto-assets worden afgewikkeld door derde partijen;
 • Diensten waarbij crypto-assets in bewaring worden beheerd;
 • Diensten waarbij een handelsplatform voor crypto-assets wordt geëxploiteerd;
 • Diensten waarbij crypto-assets worden verhandeld tegen fiatgeld of andere crypto-assets.

Wat nu?

Als uw bedrijf onder de MiCA Verordening valt is er werk aan de winkel. U dient – met de inwerkingtreding van de MiCA Verordening – een vergunning aan te vragen om te mogen opereren als cryptodienstverlener (of om de huidige bedrijfsactiviteiten te mogen voortzetten). Om zo’n vergunning te krijgen moet u aan meer voorwaarden voldoen dan het geval is bij de registratie onder de Wwft.

De verplichtingen die cryptodienstverleners momenteel hebben onder het registratieregime worden onder de MiCA Verordening uitgebreid met onder andere de volgende verplichtingen:

 • Strikte scheiding tussen de klantgelden en het eigen vermogen van de dienstverlener (bijvoorbeeld door het gebruik van een stichting derdengelden);
 • Eigen vermogenseis van minimaal €50.000,-;
 • Uitbestedingsbeleid (inclusief herstel- en exitplan);
 • Klachtenprocedure;
 • Toelichting op geïmplementeerde IT-systemen en beveiligingsprotocollen; en
 • Strikte eisen ten aanzien van marktmisbruik en insider trading.

 

Deze additionele eisen vragen om een algehele integere en beheerste bedrijfsvoering die alleen te realiseren is door een professionele organisatie inrichting.

MiCA zal naar verwachting in 2022 in werking treden. 18 maanden later, dus in 2024, zullen de verplichtingen daadwerkelijk van toepassing worden. Dat betekent dat cryptodienstverleners vanaf dat moment een vergunning nodig hebben om te mogen opereren als cryptodienstverlener. Heeft u dan (nog) geen vergunning? Dan moet u hoogstwaarschijnlijk de bedrijfsactiviteiten staken totdat de vergunning is verkregen. En wetende dat een vergunningaanvraagtraject in de praktijk een jaar kan duren is het verstandig om tijdig aan de slag te gaan.

Meer weten?

Charco & Dique kan u helpen bij de voorbereiding van een vergunningaanvraag en de vergunningaanvraag zelf. Twijfelt u of uw bedrijfsactiviteiten onder de MiCA Verordening zullen vallen? Of weet u dat al, maar bent u benieuwd naar de impact die zo’n vergunning heeft op uw huidige bedrijfsvoering? Wij horen graag van u. Als specialist op het gebied van cryptodienstverlening vertellen wij u graag meer over de MiCA Verordening en de impact daarvan op uw onderneming.

Contact