Nieuws
AFM Beleggingsinstellingen Beleggingsondernemingen Wwft & Sanctiewetgeving

Wwft vragenlijst AFM 2020: de aandachtspunten

6 min leestijd

Eind mei verzocht de AFM alle beleggingsondernemingen om de (jaarlijkse) vragenlijst over de Wwft en Sanctiewet in te vullen. Deze vragenlijst moet uiterlijk op 3 juli 2020 zijn ingevuld. De vragenlijst bevat dit jaar enkele andere vragen dan in voorgaande jaren. In dit nieuwsbericht gaan wij verder op deze vragen in. Ook lichten wij een aantal andere aandachtspunten uit. Aangezien de verwachting bestaat dat een soortgelijke vragenlijst na de zomer zal worden uitgezet bij beheerders van beleggingsinstellingen, is dit nieuwsitem ook voor hen relevant.

Informatie over cliënten, UBO’s en PEP’s

Belangrijkste verschil met de vragenlijst van voorgaande jaren is dat de AFM in de versie van 2020 vraagt om informatie over cliënten, UBO’s en PEP’s per verleende beleggingsdienst en verrichte beleggingsactiviteit te verstrekken. Dit betreft gedetailleerde vragen over onder andere het belegd vermogen, het aantal transacties etc. In voorgaande jaren moest deze informatie op geaggregeerd niveau worden aangeleverd, nu moet dit dus worden uitgesplitst per beleggingsdienst of -activiteit. Met name bij beleggingsondernemingen die meerdere beleggingsdiensten verlenen zal het vergaren van deze informatie veel tijd kosten. Het is dus raadzaam om hier tijdig mee te beginnen.

Bij het invullen van de hiervoor bedoelde vragen moet rekening gehouden worden met het feit dat de AFM haar lijst met ‘hoog-risicolanden’ heeft aangepast. Buiten diverse niet-Europese landen, staan dit jaar bijvoorbeeld ook landen als IJsland, Malta en Cyprus op de lijst. Landen als Italië, Zwitserland en Luxemburg zijn juist van de lijst afgehaald.

Brede opvatting van ‘zakelijke relaties’

Diverse vragen in de vragenlijst hebben betrekking op zogenoemde zakelijke relaties. Het begrip zakelijke relatie is afkomstig uit de Wwft, maar de AFM legt dit begrip in de vragenlijst wat breder uit dan wat in de Wwft beoogd lijkt. Zo geeft de AFM als voorbeeld aan dat zij een juridisch (advies)kantoor dat de beleggingsonderneming helpt bij het opstellen van cliëntovereenkomsten als zakelijke relatie beschouwt. Ook de aandeelhouders van de beleggingsonderneming ziet de AFM als zakelijke relatie. Dit laatste impliceert onder meer dat de AFM verwacht dat de beleggingsonderneming nieuwe aandeelhouders onderwerpt aan een cliëntenonderzoek en een risicoclassificatie geeft (en deze periodiek evalueert).

Actie ondernemen vóór 3 juli

Net als voorgaande jaren wordt op diverse plaatsen de vraag gesteld in hoeverre in 2020 of voorgaande jaren bepaalde activiteiten hebben plaatsgevonden. Dit betreft bijvoorbeeld vragen over compliance monitoring op bepaalde gebieden, evaluatie van beleid en procedures, uitgevoerde risicoanalyses en opleidingen voor medewerkers. In het geval deze (of andere) activiteiten de afgelopen jaren niet hebben plaatsgevonden, kan het raadzaam zijn om deze waar mogelijk voor 3 juli alsnog uit te voeren. Dan kan er in de vragenlijst een ‘beter’ antwoord aangevinkt worden.

Beheerders van beleggingsinstellingen zullen waarschijnlijk pas in september een soortgelijke vragenlijst krijgen. Zij hebben dus iets meer tijd om eventuele tekortkomingen te verhelpen of verbeteringen door te voeren.

Leg onderbouwing antwoorden vast!

Op veel vragen in de vragenlijst moet, net als in voorgaande jaren, gekozen worden uit een aantal door de AFM aangegeven antwoordmogelijkheden. De ervaring leert dat het voor de beleggingsonderneming ‘juiste antwoord’ er niet altijd tussen staat en noodzakelijkerwijs gekozen moet worden voor een suboptimale antwoordoptie. Ruimte voor nuancering of nadere toelichting is er bij de vragen niet. Alleen bij de allerlaatste vraag in de vragenlijst kan enige toelichting worden gegeven. Omdat de AFM vragen kan stellen over gegeven antwoorden en het lastig kan zijn achteraf te reproduceren waarom voor een bepaald antwoord is gekozen, is het raadzaam om in een interne notitie vast te leggen waarom bij bepaalde vragen specifieke antwoorden zijn gegeven.

Meer weten?

Via ons opleidingsinstituut, The Ministry of Compliance, bieden wij verschillende online Wwft trainings aan. Bekijk hier het overzicht van Wwft opleidingen.

Daarnaast kan Charco & Dique u ondersteunen bij het uitvoeren van de hiervoor bedoelde compliance monitoring, de evaluatie van beleid en procedures en het actualiseren van risicoanalyses. Ook kunnen wij samen met u de ingevulde vragenlijst doorlopen alvorens u hem naar de AFM stuurt. Onze consultants helpen u graag, neem gerust contact met ons op.

Contact