Nieuws
AFM DNB Legal Vergunningen en toezicht Wft

Vijf valkuilen bij het aanvragen van een Wft-vergunning

5 min leestijd

Voor het verlenen van financiële diensten is op grond van de Wet op het financieel toezicht (Wft) een vergunning vereist. Deze Wft-vergunning kan worden verleend door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) of door De Nederlandsche Bank (DNB). Maar een vergunningaanvraag is geen simpel proces. Het aanvragen van een vergunning vereist specialistische kennis en uitgebreide voorbereiding. In dit artikel bespreken wij vijf valkuilen die het aanvragen van een Wft-vergunning met zich meebrengt.

1. Een verkeerde vergunningcategorie

Een onvolledige of incorrecte vergunningaanvraag kan leiden tot vertraging of zelfs afwijzing van de aanvraag. En dat is zonde, want aan een vergunningaanvraag zijn altijd kosten verbonden – ook als de aanvraag wordt afgewezen. Daarom is het belangrijk om van tevoren goed na te gaan in welke vergunningcategorie de werkzaamheden die u wilt gaan verrichten vallen. Geldt er überhaupt vergunningplicht? En zo ja, wordt de vergunning uitgegeven door de AFM of DNB? De AFM verleent vergunningen aan onder meer financieel dienstverleners, fondsbeheerders en beleggingsondernemingen. Voor betaalinstellingen, trustkantoren, banken en verzekeraars is DNB de vergunningverlenende instantie. Ook kunt u met beide toezichthouders te maken krijgen, bijvoorbeeld in het geval van een beleggingsonderneming. De Wft-vergunning moet worden aangevraagd bij de AFM, terwijl aandeelhouders met een belang van 10% of meer een verklaring van geen bezwaar (vvgb) moeten aanvragen bij DNB.

2. Onvoldoende inzicht in het wettelijk kader

Om in aanmerking te komen voor een Wft-vergunning moet uw organisatie voldoen aan bepaalde wettelijke vereisten. Maar financiële wetgeving is behoorlijk complex, waardoor het lastig is een volledig overzicht te krijgen van de toepasselijke wet- en regelgeving. De aanvraagformulieren voor een Wft-vergunning dekken het eisenpakket niet volledig af. Zonder een specialist op dit gebied te raadplegen, loopt u het risico dat u eisen over het hoofd ziet.

3. Organisatiestructuur sluit niet aan bij vergunningcategorie

Als financiële instelling met een vergunning dient u aan allerlei eisen te voldoen. Tijdens de vergunningaanvraag moet u de toezichthouder daarom inzicht verschaffen in uw bedrijfsprocessen en de manier waarop uw organisatie is ingericht. Hiervoor moet u een organogram aanleveren, waarin alle afdelingen en structuren zijn opgenomen. Hierin moet u in detail aangeven welke personen er leidinggeven aan de afdelingen en welke functies uitbesteed worden. In deze fase van het traject kan er veel misgaan. Als het organogram niet volledig is, en de structuur van de organisatie niet goed past bij de vergunningcategorie, kan dit vragen oproepen bij de toezichthouder. Zorg er daarom voor dat u rekening houdt met de inrichtingseisen en verplichte functies.

4. Antecedenten verzwijgen tijdens de bestuurderstoetsing

Ook de toetsing van bestuurders maakt onderdeel uit van het aanvraagproces van een Wft-vergunning. Uw beleidsbepalers en commissarissen moeten geschikt worden bevonden voor hun functie en worden getoetst op kennis, vaardigheden, professioneel gedrag en betrouwbaarheid. Hierbij beoordeelt de toezichthouder of er voornemens, handelingen of antecedenten zijn die het vervullen van de beoogde functie in de weg staan. Er wordt vooral gelet op antecedenten. Het verzwijgen van eventuele antecedenten wordt een aanvrager zeer zwaar aangerekend. Maak daarom altijd melding van eventuele gebeurtenissen, zelfs als u twijfelt over de relevantie.

5. Problemen met de vvgb-aanvraag

Voor sommige vergunningcategorieën geldt dat aandeelhouders met een aandelen- of zeggenschapsbelang van ten minste 10% een verklaring van geen bezwaar (vvgb) moeten aanvragen. Hiertoe worden zij door DNB getoetst op financiële soliditeit en integriteit. Dit is een complex en tijdrovend proces. Er gelden tal van eisen met betrekking tot de vermogenspositie, betrouwbaarheid en geschiktheid van de aandeelhouders. Aanvragers moeten grote hoeveelheden informatie aanleveren, zoals de financiële cijfers van rechtspersonenén natuurlijke personen, een businesscase en betrouwbaarheidstoetsing. De cijfers mogen niet ouder zijn dan een jaar.

Meer weten?

Wij hopen dat onze tips u helpen veelvoorkomende fouten te voorkomen, zodat uw vergunningaanvraag soepel verloopt. Vergunningaanvragen die compleet zijn en kwalitatief goed in elkaar zitten, hebben de meeste kans van slagen. Om u te helpen uw vergunningaanvraag goed voor te bereiden, hebben wij een ‘Stappenplan Wft-vergunningaanvraag’ opgesteld. In dit stappenplan bieden wij een overzicht van de dertien belangrijkste stappen voor een soepele vergunningaanvraag. Natuurlijk kunt u ook meer lezen over onze dienstverlening rondom vergunningen of contact met ons opnemen voor vrijblijvend advies.

Download Stappenplan WFT-vergunningaanvraag