Naar website
Download

Meldplicht datalekken en de AVG

Datalekken blijft een actueel onderwerp onder de AVG. Vooral de vraag wanneer een datalek moet worden gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens wordt vaak gesteld.

In de praktijk blijkt dat veel organisaties moeite hebben om te bepalen wanneer een datalek gemeld moet worden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

In onze e-paper leest u welke stappen u moet volgen bij het het melden van een datalek en worden praktijkvoorbeelden gegeven omtrent het wel/niet melden van een datalek. Vul het formulier hiernaast in en download de e-paper ‘Meldplicht datalekken en AVG’.

Wilt u een van onze specialisten spreken? Neem dan contact op via 020 416 54 03 of mail naar info@charcoendique.nl. Wij staan u graag te woord.