Nieuws
PSD II Vergunningen en toezicht

Europese verordening voor crowdfundingplatforms en crowdfundingdienstverleners

5 min leestijd

Crowdfunding heeft de afgelopen jaren een enorme vlucht genomen. Vooral voor midden- en kleinbedrijven en startups is het een nieuwe bron van financiering gebleken. Met een nieuwe verordening wil de Europese Commissie het makkelijker maken voor crowdfundingplatforms om binnen Europa grensoverschrijdend actief te kunnen zijn.

De verordening (EU 2020/1503), die ziet op crowdfunding als onderdeel van het eigen vermogen (equity based) of op basis van kredietverlening (loan based), is op 20 oktober 2020 gepubliceerd. Op 10 november 2021 is de verordening in werking getreden. De verordening ziet op aanbiedingen met een tegenwaarde van minder dan €5.000.000, over een periode van 12 maanden. Aanbiedingen boven dat bedrag over de periode van 12 maanden vallen niet onder de reikwijdte van deze verordening. In dat laatste geval geldt dat de Prospectusverordening van toepassing kan zijn.

Wat zijn de belangrijkste kenmerken van deze verordening?

Vergunning

Crowdfundingdiensten mogen na 10 november 2022 uitsluitend worden aangeboden door rechtspersonen die beschikken over een vergunning van de toezichthouder; in Nederland is dat de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Dit betekent dat zowel bestaande als nieuwe crowdfundingdienstverleners (de platforms) een AFM vergunning moeten aanvragen.

Aan de vergunningverlening worden eisen gesteld met betrekking tot onder meer de volgende onderwerpen:

  • deskundigheid en betrouwbaarheid van beleidsbepalers;
  • prudentiële eisen;
  • beleid omtrent uitbesteding;
  • beleid omtrent klachten van klanten.

 

Daarnaast gelden vanuit de verordening eisen omtrent het onderscheid tussen ervaren en niet-ervaren klanten en het handelen in overeenstemming met het belang van de klant. Ook stelt de verordening eisen rondom de geschiktheid van de dienst voor niet-ervaren aspirant klanten en de bescherming van deze niet-ervaren (aspirant)klanten.

Een aantal punten in de verordening zal door ESMA nog verder worden uitgewerkt, in zogeheten Regulatory Technical Standards (RTS). Voorbeelden hiervan zijn regels rondom het klachtenreglement, het business continuity plan, de belangenverstrengelingregeling, de vergunningaanvraag en de toelatingskennistest voor niet-ervaren beleggers.

Europees paspoort

Zoals hierboven al aangegeven, mag u met een AFM-verguning op basis van een Europees paspoort crowdfundingdiensten aanbieden binnen Europa.

Prikbord - secundaire markt

Onder de verordening mogen crowdfundingdienstverleners een prikbord beheren waarop hun beleggers koop- en verkoopintenties kunnen adverteren voor leningen, effecten of andere toegelaten instrumenten die oorspronkelijk op hun platform werden aangeboden. Het prikbord mag echter niet fungeren als intern matchingsysteem voor cliëntenorders, tenzij de rechtspersoon ook beschikt over een separate MiFIDII-vergunning of een vergunning als gereglementeerde markt.

Samenloop met PSD2 – betaaldiensten via het platform

Het verlenen van crowdfundingdiensten omvat heel specifiek niet het verrichten of aanbieden van betaaldiensten, als bedoeld onder PSD2. Dit betekent dat – wanneer u als crowdfundingdienstverlener PSD2 betaaldiensten wil aanbieden in relatie tot uw crowdfundingdiensten – u ook moet beschikken over een PSD2-vergunning of PSD2-vrijstelling. Hou dus vooral ook rekening met de tijd die het kost om een PSD2-vergunning aan te vragen, en de eisen waaraan u dan moet voldoen. Als crowdfundingdienstverlener moet u aan de bevoegde autoriteiten meedelen of u voornemens heeft om zelf betalingsdiensten aan te bieden met de passende vergunning, dan wel of dergelijke diensten zullen worden uitbesteed aan een derde partij met vergunning.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de verordening, of heeft u advies nodig over het aanvragen van een vergunning? Charco & Dique kan u helpen met het kwalificeren van uw diensten. In overleg met u bepalen we of — en zo ja, voor welke diensten — een vergunning moet worden aangevraagd. Vervolgens zorgen we samen voor een volledig ingericht aanvraagdossier.

Na het verkrijgen van een vergunning, kunnen wij u helpen om blijvend aan de eisen van de toezichthouders te voldoen. Onze compliance software Ruler biedt een legal framework voor crowdfunding dienstverleners, waarbij u een overzichtelijk overzicht krijgt van alle wet- en regelgeving die relevant is voor uw organisatie. Op deze manier heeft u alle informatie op één plek, altijd up-to-date.

Contact