Wiki

MiFID II

De Markets in Financial Instruments Directive (MiFID) is een Europese richtlijn voor de regulering van beleggingsdiensten en gereglementeerde markten. De herziening van de richtlijn MiFID en de introductie van de Europese verordening Markets in Financial Instruments Regulation (MiFIR) worden samen met een groot pakket aan lagere regelgeving aangeduid als MiFID II. Met MiFID II wordt beoogd de Europese financiële markten transparanter te maken en beleggers beter te beschermen. Alle financiële instellingen moeten de MiFID II volgen willen ze beleggingsproducten aanbieden. MiFID II is in Nederland van toepassing sinds 3 januari 2018.

Wat is MiFID 2?

In november 2007 trad in alle lidstaten van de Europese Unie de richtlijn MiFID in werking. MiFID verving de Investment Services Directive (ISD) uit 1993. In Nederland is de richtlijn Markets in Financial Instruments Directive (MiFID) grotendeels geïmplementeerd in de Wet op het Financieel Toezicht (Wft) en de bijbehorende uitvoeringsregelingen, zoals het Bgfo. Omdat uit een in 2010 uitgevoerde evaluatie bleek dat er een aantal tekortkomingen waren, onder meer op het gebied van transparantie en vanwege technologische ontwikkelingen, is de richtlijn herzien en vervangen door MiFID II. De principes van MiFID I zijn onder MiFID II behouden, maar ze zijn op een aantal punten verder aangescherpt.

De bescherming van de beleggers is toegenomen door de aangescherpte en nieuwe regelgeving. Zo moeten beleggingsondernemingen meer informatie verstrekken over de kosten van een beleggingsdienst en over de onafhankelijkheid van hun advies.

Wat is het doel van de MiFID II richtlijn?

MiFID II zorgt dat de financiële markten beter functioneren door ze efficiënter, stabieler en transparanter te maken. De bescherming van de beleggers staat in MiFID II centraal. Eén van de vereisten binnen deze regelgeving is dat financiële instellingen hun dienstverlening uitvoerig moeten documenteren en deze informatie aan hun klanten ter beschikking moeten stellen. Sinds de invoering van MIFID II moet ieder investeringsproduct worden getoetst, goedgekeurd en toegeschreven aan een bepaalde markt, voordat het in de markt mag worden uitgerold.

Wat is de reikwijdte van MiFID 2?

Markets in Financial Instruments Directive II reguleert de handel in financiële instrumenten. De richtlijn en verordening omvatten regels voor het verlenen van beleggingsdiensten en het verrichten van beleggingsactiviteiten. Ook zijn er regels voor het exploiteren van handelsplatformen, zoals effectenbeurzen. De herziene regels dekken vrijwel alle aspecten van de handel in financiële instrumenten binnen de Europese Unie en gelden voor alle partijen die zich bezighouden met beleggingsdiensten en -activiteiten, van banken en vermogensbeheerders tot beurzen en handelsplatformen.

Hoe is MiFID II opgebouwd?

MiFID 2 heeft een gelaagde structuur. De belangrijkste regels zijn opgenomen in de richtlijn MiFID 2 en de verordening MiFIR, de zogenaamde ‘level 1 regelgeving’. De verordening heeft een rechtstreekse werking in alle lidstaten van de Europese Unie, terwijl de richtlijn door elke lidstaat geïmplementeerd moet worden in de nationale wetgeving.

Een groot deel van de onderwerpen is nader uitgewerkt in de zogenaamde gedelegeerde handelingen, de ‘level 2 regelgeving’. Dit betreft nog eens ongeveer 50 verordeningen en een gedelegeerde richtlijn. Daarnaast heeft de Europese autoriteit voor de effectenmarkten ESMA diverse richtsnoeren en verschillende Q&A’s uitgevaardigd, de ‘level 3 regelgeving’. Het gehele pakket aan regelgeving maakt het erg complex om een volledig en juist beeld te hebben van de toepasselijke regels en daarmee om aan de gestelde eisen te voldoen.

Wat zijn de belangrijkste aandachtspunten onder MiFID II?

MiFID II richtlijn bevat belangrijke aandachtspunten ten aanzien van de transparantie van kapitaalmarkten en de bescherming van beleggers. Zo zijn er bijvoorbeeld regels ten aanzien van kostentransparantie, beleggingsadvies en vakbekwaamheid van personeel met klantcontact. Ook is de best execution-verplichting onder MiFID II uitgebreid en aangescherpt. Ten aanzien van de marktstructuur en transparantie van financiële markten is onder meer de vergunningplicht voor handelaren voor eigen rekening uitgebreid en voorziet MiFID II in een nieuw handelsplatform, de Organised Trading Facility (OTF). Ook wordt de transactierapportage aan toezichthouders uitgebreid en dient iedere klant die een rechtspersoonlijkheid heeft over een Legal Entity Identifier (LEI) te beschikken wanneer voor of door de klant transacties worden uitgevoerd op de beurs.

Lees ook: Kostentransparantie en MiFID II

Wie houdt toezicht op MiFID II?

In Nederland houdt de Autoriteit Financiële Markten (AFM) toezicht op de naleving van MiFID 2. De nieuwe regelgeving is volgens de toezichthouder ‘veelomvattend en complex’. De AFM besteed in haar toezicht met name aandacht aan het beschermen van beleggers en het doorvoeren van waarborgen voor het goed functioneren van kapitaalmarkten. Ten aanzien van beleggersbescherming zijn kostentransparantie en productontwikkeling belangrijke speerpunten van het MiFID II-toezicht. Op het gebied van kapitaalmarkten kijkt de toezichthouder met name kijken naar transparantie van de markt, transactierapportages en regelgeving op het gebied van een ordelijke marktstructuur.

Download: e-paper Product Approval & Review Process

Op de hoogte blijven?

Wilt u eenvoudig op de hoogte blijven van wijzigingen in MiFID II? Onze compliance software Ruler houdt u op de hoogte van ontwikkelingen in de voor u relevante wet- en regelgeving.

Lees meer over Ruler

Meer weten?

Wilt u meer weten over de naleving van de MiFID II richtlijn? Lees onze artikelen over MiFID of volg onze MiFID II Awareness e-learning.

Ook met persoonlijk advies helpen we u graag. Neem hiervoor geheel vrijblijvend contact op met een van onze specialisten.

Lees meer over de MiFID II awareness training