0:00
Artikel
Beleggingsinstellingen Beleggingsondernemingen ESG SFDR

Invullen template voor de periodieke rapportage onder de SFDR

10 min luistertijd

In onze vorige uitlegvideo vulden we het template voor precontractuele productinformatie van level II SFDR in, dat sinds 1 januari 2023 van toepassing is. Dit keer gaan we aan de slag met het template voor de periodieke rapportage.

Ook dit template is opgesteld in de vorm van een vragenlijst en bedoeld om beleggers te informeren of en in hoeverre de gepromote duurzaamheidskenmerken of duurzame beleggingsdoelstelling van het product zijn behaald in de refentieperiode.

Het periodieke template zal moeten worden toegevoegd aan het jaarverslag van het fonds, en moeten worden gepubliceerd op de website bij het onderdeel “duurzaamheidsgerelateerde informatie”.

Het stap voor stap vullen van het template doen we, net als in de vorige video’s, voor het fictieve fonds “lichtgroen met een vleugje donker” . Dit is een artikel 8+ product, waarbij het product dus deels de intentie heeft om duurzame beleggingen te doen. Die duurzame beleggingen zijn milieu gerelateerd. Het betreft beleggingen in een windmolenpark en heeft hiermee als doel het reduceren van CO2 uitstoot.

Meer weten?

Heeft u hulp nodig met het invullen van het periodieke rapportage template? Of heeft u andere vragen over de naleving van de SFDR? Lees meer over onze ondersteuning op het gebied van ESG-wetgeving, of neem geheel vrijblijvend contact met ons op.

Contact opnemen