Nieuws

Aflossingsvrij en activeren klanten

Onder het motto ‘Word ook Aflossingsvrij’ hebben de gezamenlijke banken het startsein gegeven voor een brede activatiecampagne van klanten met een aflossingsvrije hypotheek. Toezichthouders onderstrepen het belang en de verantwoordelijkheid van hypotheekverstrekkers hierin. Ze stimuleren het ontwikkelen van best practices in de klantbenadering.

De ervaring leert dat consumenten uit zichzelf doorgaans onvoldoende in actie komen. En aanbieders denken te weinig informatie te hebben om tot een gerichte, effectieve benadering te komen. Charco & Dique denkt daar anders over. Wij hebben ruime ervaring met het activeren van klanten op basis van de beschikbare informatie.

Door de door ons begeleide programma’s zoals het woekerpolisdossier en kredietherstel weten we dat het succesvol in beweging krijgen van klanten een gedegen aanpak vraagt. Ook zit de uitdaging in het behalen van maximale effectiviteit tegen zo laag mogelijke kosten. Onze methodiek is beproefd en bekend bij toezichthouders. De klant wordt in staat gesteld om een weloverwogen keuze te maken met betrekking tot de financiële risico’s die hij nu of in de toekomst loopt.

Gebruik van data

Door het gebruik van binnen de organisatie beschikbare gegevens kunnen consumenten allereerst worden ingedeeld in risicoklassen. Denk daarbij aan resterende looptijd, loan-to-value, en leeftijd. Op basis hiervan kan met betrokken stakeholders (zoals risk, commercie, compliance en backoffice) een gedifferentieerde  benaderingswijze worden bepaald.

Geïntegreerde mix van kanalen

Het verkrijgen en/of aanvullen van financiële informatie van klanten is vervolgens nodig om te weten of er voor de klant een probleem kan ontstaan.

De consument zit niet altijd op te wachten op een contactmoment. Enerzijds omdat het vaak lange termijn situaties betreft. Anderzijds vanwege een wantrouwen jegens financiële dienstverleners. Charco & Dique heeft hiervoor tooling ontwikkeld. De combinatie van een intuïtieve online omgeving, scripted advies en de inzet van meerdere kanalen is een bewezen (en eenvoudig op te schalen) methode gebleken om klanten te activeren. Het klantgedrag kan op deze manier gevolgd worden en wanneer nodig kan de inzet van kanalen worden aangepast.

Tooling Klantenactivatie

Gestandaardiseerd maatwerk

Het geven van inzicht en passend advies om de klant maatregelen te laten nemen is uiteindelijk maatwerk. De methode die wij hanteren om daar te komen is gestandaardiseerd.

Wij hebben gemerkt dat het logistieke aspect van een activeringscampagne door organisaties wordt onderschat: alle geselecteerde klanten moeten bereikt worden. Tegelijkertijd ligt de bewijslast en het borgen van een consistente kwaliteit bij de aanbieder. Door het ontwikkelen van een standaardaanpak in wijze van aanlevering van wijzigingen kan dit proces eenvoudig worden gemaakt en van een heldere audit trail worden voorzien. Charco & Dique kan het activeringsproces bovendien zowel binnen als buiten de staande organisatie uitvoeren.

U leest hier meer over onze dienstverlening bij herstelprogramma’s.

Meer weten?

Bij Charco & Dique beschikken we niet alleen over gedetailleerde kennis van de steeds veranderende financiële wet-en regelgeving,
maar hebben we als geen ander de ervaring in huis om onze klanten te ondersteunen bij de toepassing ervan.
Soms strategisch, soms pragmatisch maar altijd duurzaam en met vooruitziende blik.
Wilt u meer weten over de mogelijkheden? Neem dan contact met ons op.