Charco & Dique

Werkzaamheden

Wij worden geregeld benaderd door vermogensbeheerders die externe hulp kunnen gebruiken bij een onderzoek van de AFM.

Tijdens de onderzoeksfase begeleiden wij de vermogensbeheerder bij het verzamelen van door de AFM opgevraagde informatie en bij de schriftelijke en mondelinge communicatie met de toezichthouder. Wanneer hierbij onverhoopt zou blijken dat de onderneming niet (volledig) voldoet aan de vanuit wet- en regelgeving gestelde eisen helpen wij bij het opstellen van een verbeterplan en het doorvoeren van de noodzakelijke verbeteringen.

Ook begeleiden wij de vermogensbeheerder bij het opstellen van een zienswijze in het geval de toezichthouder het voornemen uit een toezichtmaatregel op te leggen en kunnen wij een rol vervullen wanneer de AFM daadwerkelijk een boete of last onder dwangsom oplegt.

Onze kracht is dat wij letterlijk en figuurlijk de taal van de AFM spreken en goed kunnen inschatten hoe het beste met de AFM kan worden gecommuniceerd. Ook weten we goed op welke wijze de AFM naar wettelijke vereisten kijkt en hoe u zodanige verbeteringen door kan voeren dat de toezichthouder tevreden is. Hoewel wij niet altijd kunnen voorkomen dat de AFM een toezichtmaatregel oplegt, denken wij de potentiële financiële en reputatieschade sterk te kunnen verminderen.

Eindresultaat

  • Een betere relatie met toezichthouder AFM
  • De waarborg dat met een juiste toon wordt gecommuniceerd met de AFM
  • Het afwenden van een toezichtmaatregel doordat tijdig verbeteracties zijn doorgevoerd
  • Het voorkomen dat een dwangsom verbeurd wordt verklaard en hierover door de AFM wordt gepubliceerd