Charco & Dique

Werkzaamheden

Voor een nieuwe bank hebben we de risk management en compliance functie in eerste aanleg opgezet. Voor beide functies zijn de taken en verantwoordelijkheden beschreven.

Voor de compliance functie is een eerste opzet gemaakt van de regelgeving die relevant zou zijn voor de diensten en producten die zouden worden aangeboden. Dit is de basis om vereisten uit wet- en regelgeving te vertalen naar beleid en procedures.

Voor de risk management functie is een inventarisatie gemaakt van de risico’s die in opzet door de beoogde bank zouden worden gelopen. Deze risico’s zijn vertaald naar een ICAAP waardoor benodidgd kapitaal en liquiditeit inzichtelijk zijn gemaakt. Daarnaast is voor ieder proces dat in opzet werd uitgetekend de risico’s via een (self) assessment in kaart gebracht en zijn mitigerende maatregelen bedacht.

Eind resultaten

  • Een legal framework op basis waarvan beleid en procedures kunnen worden ingericht;
  • Beleid en procedures die voldoen aan wet- en regelgeving;
  • Inzicht in de belangrijkste risico’s en het daarvoor benodigd kapitaal;
  • Een basis inrichting voor compliance en risk management dat kon worden overgedragen naar de eigen organisatie.