Nieuws

Overgangsregeling Vrijstellingsregeling Wft

Onlangs hebben wij in een nieuwsitem u geattendeerd op de gewijzigde Vrijstellingsregeling Wft die per 1 januari 2012 ingaat. Op 22 december 2011 hebben de AFM en het Ministerie van Financiën aangegeven dat de overgangsregeling die is opgenomen in de Vrijstellingsregeling Wft zal worden aangepast. Wat houdt deze overgangsregeling voor u in?

Wat blijft is dat vanaf 1 januari 2012 de vrijstellingsgrens voor het aanbieden van beleggingsobjecten en deelnemingsrechten in beleggingsinstellingen wordt verhoogd. Als aanbieders van deze beleggingen tussen €50.000 en €100.000 na 31 december 2011 nog steeds deze beleggingen aanbieden, moeten zij daarvoor een vergunning hebben. In de huidige situatie met een grens van €50.000 is dat nog niet het geval en zijn deze aanbieders vrijgesteld.

Voor aanbieders die voor 1 januari 2012 deze beleggingen (tussen €50.000 en €100.000) maar vanaf 1 januari 2012 dit niet meer doen,  geldt een overgangsregeling. 

Aanbieders van deelnemingsrechten in een beleggingsinstelling
De overgangsregeling houdt in dat als u deelnemingsrechten na 1 januari 2012 niet meer aanbiedt, u bent vrijgesteld van de vergunningplicht.

Wel wijzen wij u erop dat medio 2013 de Europese richtlijn voor beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen (AIFM richtlijn) wordt ingevoerd. Het is zeer goed mogelijk dat u dan alsnog een vergunning moet aanvragen aangezien dan ook het beheer van in het verleden aangeboden deelnemingsrechten onder toezicht komt.

Aanbieders van een beleggingsobject
De nieuwe overgangsregeling geld als  u vóór 1 januari 2012 beleggingsobjecten aanbood (tussen €50.000 en €100.000) maar vanaf 1 januari 2012 niet meer aanbiedt, maar waarbij u nog wel steeds de bijbehorende overeenkomsten beheert en/of uitvoert. De overgangsregeling houdt in dat u uiterlijk 31 augustus 2012 een vergunning moet hebben aangevraagd bij AFM. Dit was eerst voor 1 februari 2012.

Als u gebruik wilt maken van de overgangsregeling moet u uiterlijk 31 januari 2012 de AFM informeren dat u een vergunning wilt aanvragen. Nadat u deze melding tijdig heeft gedaan kunt u gebruik maken van het overgangsregeling. Als de AFM de negatief beslist op de vergunningaanvraag zal de belegging moeten worden afgewikkeld. Deze overgangsregeling eindigt op 31 december 2012. Dus als u op 31 december 2012 (of de datum van de vergunningverlening als die later ligt) niet beschikt over een vergunning zal de belegging afgewikkeld moeten worden.

Gedurende de periode 1 september 2012 tot en met 31 december 2012 (of de datum van de vergunningverlening als die later ligt) zult u wel al moeten voldoen aan de gedragsregels die horen bij de vergunning.

Schematisch is dit als volgt weer te geven
In hoofdlijnen houdt de Vrijstellingsregeling Wft het volgende in:

Het schema geeft u inzicht in de verschillende elementen van de Vrijstellingsregeling Wft. Wij raden u aan om de Vrijstellingsregeling Wft goed te lezen zodat u kunt nagaan of en zo ja wanneer u iets moet ondernemen. De gewijzigde Vrijstellingsregeling Wft verdient uw aandacht omdat de kans groot is dat het uw strategie en/of bedrijfsvoering nu of op termijn zal beïnvloeden.

Als u een vergunning moet aanvragen!
Als u een vergunningaanvraag moet indienen dient u tijdig te starten met het voorbereiden van de vergunningaanvraag. Onze ervaring leert dat een vergunningaanvraag veel tijd vergt. Indien u zich laat ondersteunen bij de aanvraag dient u rekening te houden met een minimale doorlooptijd van 1 maand. Deze doorlooptijd zal aanzienlijk langer zijn indien zelf een aanvraag indient.

Charco & Dique is een gespecialiseerd adviesbureau dat zich richt op risk management en compliance binnen de financiële sector. Wij beschikken over voormalige toezichthouders en hebben ruime ervaring bij het begeleiden van diverse soorten vergunningaanvrage