Nieuws
Learning The Ministry of Compliance

Charco & Dique erkend door het CRKBO

2 min leestijd

Per 17 juli 2020 is Charco & Dique B.V. als instelling voor beroepsonderwijs geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO). Dat betekent dat de opleidingen die wij via The Ministry of Compliance aanbieden voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs.

Om te beoordelen of Charco & Dique voldoet aan alle voorwaarden, vond er een audit plaats. Hierbij werd aandacht besteed aan de organisatie, docenten, voorlichting, contractvoorwaarden, uitvoering, examinering en klachtenregeling. Zo werd er onder andere gecontroleerd of de verstrekte opleidingsinformatie waarheidsgetrouw is, of de docenten over voldoende deskundigheid beschikken en of het instituut beschikt over geschikte toetsingskaders voor beoordelingen.

Charco & Dique B.V. bleek te voldoen aan alle gestelde eisen en is vanaf heden ingeschreven in het CRKBO-register. Dit betekent dat opleidingen van The Ministry zijn vrijgesteld van omzetbelasting (BTW). Voor financiële instellingen, die doorgaans geen BTW kunnen verrekenen, betekent dit lagere prijzen.

Om te controleren of Charco & Dique B.V. blijvend voldoet aan de door het CRKBO gestelde voorwaarden, zal eens in de vier jaar een audit plaatsvinden.

Meer weten?

The Ministry of Compliance is dé opleider voor financiële organisaties en professionals die op de hoogte willen blijven van de laatste ontwikkelingen binnen hun vakgebied. The Ministry verzorgt zowel DSI-geaccrediteerde programma’s als andere opleidingen op het gebied van compliance en risk management. De opleidingen sluiten aan bij de praktijk, met actuele lesstof in een aantrekkelijke online leeromgeving. Want leren hoort leuk te zijn, zelfs als het verplicht is.

Bekijk het opleidingsaanbod