Nieuws

Brexit: benodigd voor tijdelijk toestemmingregime VK-activiteiten

Eind maart zal het Verenigd Koninkrijk (VK) de EU verlaten. Op dit moment is nog steeds onduidelijk op welke manier dat gaat gebeuren. Het scenario van een Brexit zonder dat er een akkoord is over de periode na de uittreding wordt daarmee met de dag aannemelijker. De Brexit zal hierdoor verstrekkende gevolgen hebben voor financiële ondernemingen die met een Nederlandse vergunning financiële producten en diensten aanbieden in het VK. Een instelling moet tijdig de noodzakelijke procedure doorlopen om binnen het tijdelijk toestemmingsregime te vallen en reeds toegestane activiteiten te kunnen blijven uitvoeren.

De Britse toezichthouder FCA (Financial Conduct Authority) heeft onlangs een update gegeven over het tijdelijk toestemmingsregime. Dit regime moet ervoor zorgen dat bij een harde Brexit instellingen de reeds toegestane activiteiten kunnen blijven uitvoeren.

Een in Nederland onder toezicht staande instelling die ook in het VK diensten aanbiedt, onder een zogenaamd EU-paspoort, dient voor 28 maart 23:00 uur de FCA registratie procedure te hebben doorlopen.

Die omvat de volgende stappen:

  • Als eerste dient men zich aan te melden bij het FCA Connect systeem. Via dat portal moet de registratie plaatsvinden;
  • De FCA raadt instellingen tevens aan om te controleren of de registratie in het FCA Financial Services Register klopt met de feitelijke situatie. Zo niet dan dient e.e.a. ‘gerepareerd’ te worden via de AFM/DNB. Het gaat dan bijvoorbeeld om de check of alle fondsen die in het VK aangeboden worden, daadwerkelijk bekend zijn bij de FCA.

De FCA-site bevat aanvullende informatie. FCA benadrukt dat men niet moet wachten op duidelijkheid over de periode na maart 2019. Instellingen dienen zich nu al te registreren. Uiteindelijk zullen instellingen een vergunning moeten aanvragen om blijvend activiteiten in de VK te kunnen ondernemen.

Instellingen die zich niet (op tijd) registreren, vallen terug op het financial services contracts regime, waaronder zij de lopende activiteiten in het VK dienen af te bouwen.

Meer weten?

Bij Charco & Dique beschikken we niet alleen over gedetailleerde kennis van de steeds veranderende financiële wet-en regelgeving,
maar hebben we als geen ander de ervaring in huis om onze klanten te ondersteunen bij de toepassing ervan.
Soms strategisch, soms pragmatisch maar altijd duurzaam en met vooruitziende blik.
Wilt u meer weten over de mogelijkheden? Neem dan contact met ons op.