Risk management en risicobeheersing

Veranderingen in de financiële sector volgen elkaar in hoog tempo op. De druk van toezichthouders, media, klanten en investeerders is sterk toegenomen. Als financiële organisatie bent u daarbij onlosmakend aan risico’s verbonden. U moet daarom voor elk risico een goed onderbouwde keuze maken. Volstaat het huidige beleid, is eventuele financiële schade te dragen of kan een risico afgedekt worden? Het beheersen van eventuele risico’s is van cruciaal belang voor uw organisatie. Charco & Dique kan u helpen bij uw risk management en risicobeheersing

Neem contact op met onze specialisten en ontdek wat zij voor u kunnen betekenen op het gebied van risk management en risicobeheersing.

 

Adviesgesprek aanvragen

Risicobeleid en risk appetite statement

Risicomanagement is van cruciaal belang. Bijkomende risico’s kunnen beperkt of zelfs voorkomen worden door middel van een adequaat risicobeleid. Het implementeren van een effectief risicobeleid is echter niet eenvoudig. De volgende vijf basisstappen heeft u nodig voor een effectief risicoframework.

 1. Risico- identificatie: het in kaart brengen van de mogelijke risico’s voor uw onderneming.
 2. Risico-analyse: Analyseren van de risico’s en prioriteren.
 3. Beheersing: Aan de hand van de urgentie van het risico welke actie u moet ondernemen.
 4. Monitoring: Risicomanagement is een continu proces, het monitoren van de risico’s is cruciaal.
 5. Rapportage: Risicomanagement moet geïntegreerd worden in de gehele bedrijfsvoering. De gezette stappen maakt u inzichtelijk via rapportages.

Een ander belangrijk onderdeel van de strategie van uw onderneming is een Risk Appetite (Statement). In dit document is de mate waarin u bereid bent risico’s te nemen vastgelegd. De Risk Appetite (Statement) vormt de basis waarop u uw risicobeleid vormgeeft. Charco & Dique adviseert u graag bij het vormgeven van uw risicobeleid en het opstellen van een Risk Appetite Statement.

Inrichting risk management proces

Risicomanagement is een continu proces. Het risicoprofiel van een organisatie is voortdurend aan verandering onderhevig, waardoor het blijven monitoren van uw risico’s cruciaal is. Charco & Dique adviseert u om regelmatig risicoanalyses in te plannen. Wij kunnen u helpen met het inrichten van een ‘in control’ risk management proces. Hierbij wordt onder andere gekeken naar:

 • Wat zijn de belangrijkste risico’s?
 • Welke maatregelen zijn genomen om deze risico’s te beheersen?
 • Hoe goed hebben deze maatregelen gewerkt?

Charco & Dique licht dit gehele proces door om inzicht te krijgen in de mate waarin uw risico’s worden beheerd.

Risk management rapportages

Als financiële instelling bent u verplicht om met vaste regelmaat te rapporteren aan de prudentieel toezichthouder. Wij kunnen u helpen bij het opzetten van het risk management rapportage proces en bij de opzet en inrichting van diverse rapporten en documenten zoals:

 • ICAAP & ORSA;
 • Recovery-plan;
 • Liquiditeitsrapportages (o.a. ILAAP);
 • Solvabiliteit Rapportages.

Onze werkwijze

Charco & Dique is de onbetwiste specialist op het gebied van (inter)nationale financiële wet- en regelgeving en draagt als zodanig bij aan (het behoud van) de reputatie van klanten. We richten ons daarbij primair op Europese en Nederlandse wet- en regelgeving.

Vanwege de complexiteit van onze vraagstukken werken we nauw samen met onze klanten. Onze aanpak is hierin altijd persoonlijk en proactief. Soms strategisch, soms pragmatisch, maar altijd duurzaam en met vooruitziende blik.

Meer weten?

Bij Charco & Dique beschikken we niet alleen over gedetailleerde kennis van de steeds veranderende financiële wet- en regelgeving, maar hebben we ook als geen ander de ervaring in huis om onze klanten te ondersteunen bij de toepassing ervan. Wilt u meer weten over de mogelijkheden? Vraag een geheel vrijblijvend, oriënterend adviesgesprek aan met een van onze specialisten.

Adviesgesprek aanvragen