Wiki

Wwft cursus

Volgens artikel 35 Wwft moet een instelling er zorg voor dragen dat haar medewerkers en dagelijkse beleidsbepalers bekend zijn met de bepalingen van de Wwft. Zij moeten periodieke trainingen krijgen. Op deze Wiki pagina beschrijven we het belang van een wwft cursus.

Waarom is een Wwft cursus belangrijk?

Een Wwft-opleiding is belangrijk om op de hoogte te blijven van de actuele wet- en regelgeving met betrekking tot uw bijdrage bij de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering. De wetgeving verandert voortdurend en de inspanning die van u en uw organisatie verwacht worden daarmee ook. Toezichthouders constateren dat niet altijd of onvoldoende voor wordt gezorgd voor adequate training.

Het doel van een opleiding is dat medewerkers voldoende in staat zijn om verdachte, ongebruikelijke transacties te herkennen. Ook moeten zij in staat zijn een cliëntenonderzoek goed en volledig te kunnen uitvoeren. Zowel bij klantacceptatie als gedurende de relatie met een klant (periodieke of incident gedreven toets, transactiemonitoring). Het is daarom aan te raden om bij een training aan te sluiten op het door u geformuleerde beleid en integrity risk appetite. En deze aan te vullen met voorbeelden uit de praktijk. Alleen zo kunt u er zeker van zijn dat uw medewerkers bewust om kunnen gaan met hun verantwoordelijkheid om witwassen en terrorismefinanciering tegen te gaan.

Wwft cursus: voor wie?

Een Wwft-opleiding is verplicht voor medewerkers die in meer of mindere mate betrokken zijn bij Customer Due Dilligence– activiteiten. Ook dagelijkse beleidsbepalers moeten voldoende getraind zijn. Het gaat dus om:

  1. Medewerkers (en hun leidinggevende) die betrokken zijn bij de beoordeling van de integriteit van bestaande klanten en van nieuwe klanten.
  2. Medewerkers (en hun leidinggevenden) die betrokken zijn bij de verwerking en/of beoordeling van transacties voor cliënten. Daarmee zijn veelal alle medewerkers met klantcontact in scope te brengen.
  3. Dagelijkse beleidsbepalers in hun rol als eindverantwoordelijken voor de naleving van van de wettelijke bepalingen vanuit de Wwft.

Soort Wwft opleiding

De manier waarop u de opleiding aan uw medewerkers kunt aanbieden is vormvrij. U kunt denken aan een opleiding in de vorm van (in-house) trainingen, e-learning modules of awareness-sessies. Het is van belang dat u kunt onderbouwen hoe de door u gekozen opleiding voldoet aan de opleidingsvereiste van de Wwft. Daarbij moet u ook kunnen aangeven welke opleidingen u jaarlijks aan uw medewerkers aanbiedt, door wie en hoe vaak deze worden gevolgd. Hierdoor houdt u overzicht van het kennisniveau van uw medewerkers.

Wwft cursus van Charco & Dique

Via ons opleidingsinstituut, The Ministry of Compliance, bieden wij verschillende Wwft opleidingen aan. Onze Wwft Awareness en Sanctiewet Awareness e-learnings bieden basiskennis van de Wwft en Sanctiewet. Ter verdieping van je kennis kunt u  vervolgens de Wwft verdiepingsopleidingen Klantonderzoek en Transactiemonitoring volgen.

Maar ook als je een standaardprogramma niet voldoende vindt en behoefte hebt aan een opleiding waarin de systematiek van jouw eigen organisatie aan de orde komt, kun je bij ons terecht. Wij stellen regelmatig  maatwerk programma’s op voor onze klanten, waarin we onze Wwft cursussen combineren met één of meerdere (online) sessies. Lees er meer over in deze voorbeeldcase, of neem contact met ons op. Samen stellen we een programma samen dat perfect aansluit op jouw organisatie.

Meer over onze Wwft cursussen