Wiki

Wwft cursus

Volgens artikel 35 Wwft moet een instelling er zorg voor dragen dat haar medewerkers en dagelijkse beleidsbepalers bekend zijn met de bepalingen van de Wwft. Zij moeten periodieke trainingen krijgen. In dit artikel beschrijven we het belang van een wwft cursus.

Waarom is een Wwft cursus belangrijk?

Een Wwft- opleiding is belangrijk om op de hoogte te blijven van de actuele wet- en regelgeving met betrekking tot uw bijdrage bij de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering. De wetgeving verandert voortdurend en de inspanning die van u en uw organisatie verwacht worden daarmee ook. Toezichthouders constateren dat niet altijd of onvoldoende voor wordt gezorgd voor adequate training.

Het uiteindelijke doel van een opleiding is dat medewerkers voldoende in staat zijn om verdachte, ongebruikelijke situaties te herkennen en deze te kunnen adresseren. Zowel bij het accepteren van een klant, als gedurende de relatie met een klant (periodieke of incident gedreven toets, transactiemonitoring). Het is daarom aan te raden om bij een training aan te sluiten op het door u geformuleerde beleid en integrity risk appetite. En deze aan te vullen met voorbeelden uit de praktijk. Alleen zo kunt u er zeker van zijn dat uw medewerkers bewust om kunnen gaan met hun verantwoordelijkheid om witwassen en terrorismefinanciering tegen te gaan.

Wwft cursus: voor wie?

Een Wwft-opleiding is verplicht voor medewerkers die in meer of mindere mate betrokken zijn bij Customer Due Dilligence– activiteiten. Ook dagelijkse beleidsbepalers moeten voldoende getraind zijn. Het gaat dus om:

  1. Medewerkers (en hun leidinggevende) die betrokken zijn bij de beoordeling van de integriteit van bestaande klanten en van nieuwe klanten
  2. Medewerkers (en hun leidinggevenden) die betrokken zijn bij de verwerking en/of beoordeling van transacties voor cliënten. Daarmee zijn veelal alle medewerkers met klantcontact in scope te brengen
  3. Dagelijkse beleidsbepalers in hun rol als eindverantwoordelijken voor de naleving van van de wettelijke bepalingen vanuit de Wwft

Wwft cursus van Charco & Dique

De Wwft training van Charco & Dique is gebaseerd op generieke en ondernemingspecifieke aspecten.

Uw medewerkers worden meegenomen in de wet- en regelgeving die op uw sector en onderneming van toepassing is. Hierdoor kennen ze specifieke vereisten uit de Wwft, sanctiewet en (internationale) anti-witwas wetgeving, alsmede de context waarin deze zijn ontstaan. De wijze waarop uw bedrijf deze kaders dient te analyseren en vertalen naar een eigen risico- bereidheid en procedures en maatregelen worden meegenomen.

Door in te spelen op specifieke voorbeelden zijn uw medewerkers in staat om situaties te herkennen en te plaatsen binnen de juiste kaders. Wij gebruiken onze ervaring om reële casussen voor te leggen en deze te toe te lichten. Er is ruimte voor vragen en discussie. Deze mix van theorie en praktijk vergroot het bewustzijn van uw medewerkers en het vermogen om de opgedane kennis effectief toe te passen.

Via ons opleidingsinstituut, the Ministry of Compliance, bieden wij tevens een online Wwft Awareness training aan.

Meer weten?

Bij Charco & Dique beschikken we niet alleen over gedetailleerde kennis van de steeds veranderende financiële wet-en regelgeving, maar hebben we als geen ander de ervaring in huis om onze klanten te ondersteunen bij de toepassing ervan. Soms strategisch, soms pragmatisch maar altijd duurzaam en met vooruitziende blik. Wilt u meer weten over de mogelijkheden? Neem dan contact met ons op.