Sectoren

Zakelijke dienstverleners

Stel ons een vraag

Als zakelijke dienstverlener, werkzaam als bijvoorbeeld accountant, notaris of advocaat, valt u onder de reikwijdte van de Wwft. U moet dus uw steentje bijdragen in het voorkomen van witwassen en terrorismefinanciering. Charco & Dique kan u helpen invulling te geven aan de vereisten vanuit de Wwft en Sanctiewet. Zo kunnen wij een Quick Scan maken van de mate waarin uw organisatie voldoet aan de Wwft, of u adviseren over de interpretatie van de wettelijke verplichtingen.

Hoe kunnen we u helpen?

Wij kunnen u onder andere ondersteunen met: