Sectoren

Betaalinstellingen en cryptodienstverleners

Stel ons een vraag

Charco & Dique beschikt over ruime ervaring binnen de financiële sector, onder andere bij betaalinstellingen en cryptodienstverleners. Ons multidisciplinaire team is als geen ander op de hoogte van de voor u relevante wet- en regelgeving, waaronder de Wwft, Sanctiewet en PSD2. Wij helpen u graag invulling te geven aan de wettelijke vereisten.

Naleving van de Wwft

Als gevolg van de implementatie van de vijfde anti-witwasrichtlijn (AMLD5) in januari 2020, vallen crypto-partijen nu onder het anti-witwastoezicht. Dat betekent dat u als cryptodienstverlener wettelijk verplicht bent om witwassen en terrorismefinanciering tegen te gaan. Hetzelfde geldt voor betaalinstellingen.

Meer over de bestrijding van financieel-economische criminaliteit