Risk management

Risk Management

De Nederlandsche Bank verwacht van financiële instellingen dat zij hun risico’s goed in beeld hebben en maatregelen treffen om deze risico’s binnen aanvaardbare grenzen te houden. Financiële wet- en regelgeving wordt steeds complexer en er worden steeds meer eisen gesteld aan de wijze waarop risico’s worden gemeten en geminimaliseerd. Als ondernemer wilt u niet voor onaangename verrassingen komen te staan, waardoor u uw doelen niet haalt of de continuïteit van uw onderneming in het geding raakt. Onze risk management specialisten staan u met raad en daad terzijde, zodat risico’s beheersbaar zijn en reputaties blijven behouden.

Neem contact op met onze Risk Management specialisten.

Adviesgesprek aanvragen

Onze specialisten kunnen u ondersteunen op verschillende vlakken van risk management. Wij hebben onze expertises hieronder voor u op een rij gezet.

Inzicht in wetgeving en hulp bij implementatie

De financiële wet- en regelgeving wordt met de dag complexer. Om overzicht en inzicht te houden op zowel de huidige als de toekomstige wetgeving, maken wij alle voor u relevante normen inzichtelijk in een legal framework en kunnen wij dat met compliance software voor u actueel houden. Voor ieder type financiële instelling hebben we specifieke financiële risico frameworks ontwikkeld. Hierdoor weet u precies binnen welke financiële normen u moet blijven. We helpen u niet alleen om overzicht en inzicht te verkrijgen en behouden, ook staan we u bij om nieuwe wetgeving tijdig te implementeren.

Advies vormgeving risicobeleid

Een belangrijk onderdeel van de strategie van uw onderneming, is een Risk Appetite Statement. In dit document is de mate waarin u bereid bent risico’s te nemen vastgelegd. De Risk Appetite Statement vormt de basis waarop u uw risicobeleid vorm geeft. Wij adviseren u graag bij het vormgeven van uw risk assessment en het opstellen van een Risk Appetite Statement.

In Control Risk Management proces

Hoe goed is uw organisatie in staat om risico’s te beheersen? Om daar inzicht in te krijgen kan een In Control proces worden ingericht. Wat zijn de belangrijkste risico’s, welke maatregelen zijn genomen om deze risico’s te beheersen en hoe goed hebben deze maatregelen gewerkt? Om u te helpen inzicht te krijgen in de mate waarin u uw risico’s beheerst, kunnen wij uw huidige proces doorlichten en een nieuw proces inrichten.

Risk Management Specialisten van Charco & Dique

Onze risk management specialisten staan u met raad en daad terzijde, zodat u niet voor onaangename verrassingen komt te staan. Wij werken persoonlijk en proactief met onze klanten. Soms strategisch, soms pragmatisch maar altijd duurzaam en met vooruitziende blik.

Beschikt u niet over een risk manager of wilt u uw huidige risk manager laten ondersteunen? Of heeft u tijdelijk behoefte aan extra capaciteit? Ook dan kunt u terecht bij de specialisten van Charco & Dique. Met de risk management specialisten van Charco & Dique beschikt u altijd over de juiste expertise.

Neem contact op met onze Risk Management specialisten.