Charco & Dique

Jan Paul van Woensel

Jan Paul van Woensel

jan.paul.van.woensel@charcoendique.nl

+31 (0)20 4165403
+31 (0)6 1133 9026

Jan Paul is jurist. Als consultant ondersteunt hij opdrachtgevers bij de beheersing van de naleving van de vele wet- en regelgeving die op financiële instellingen van toepassing zijn. Vanuit zijn kennis en ervaring is hij in staat deze complexe materie eenvoudig te vertalen naar een praktische invulling.

Nadat hij ruime ervaring heeft opgedaan bij een van de Big Four-kantoren in toezichtwetgeving voor accountantsorganisaties is hij als Compliance Officer van een financiële instelling betrokken geweest bij de ontwikkeling van monitoringsvraagstukken. Ook was hij onder andere nauw betrokken bij de verbetering van de naleving van CDD / klant-medewerkers integriteit en sanctiewetgeving.

Voor Jan Paul is het belangrijk dat eenieder doet waar die goed in is. Voor hem is dat wetgeving helder kunnen uitleggen en behulpzaam zijn bij de toepassing. Hij heeft ervaring met de implementatie van de AVG, de beheersing van integriteitsvraagstukken en gedragsbeïnvloeding.