Nieuws
Beleggingsinstellingen Beleggingsondernemingen Legal

Implementatie van de Herziene Aandeelhoudersrichtlijn: de wijzigingen in de Wge

4 min leestijd

Op 3 september 2020 zijn een aantal aanpassingen in de Wet giraal effectenverkeer (Wge) in werking getreden. Deze wijzigingen komen voort uit de implementatie van de Herziene Richtlijn Aandeelhoudersbetrokkenheid (SRD II), en kunnen ook uw onderneming raken. Beleggingsondernemingen en beheerders van beleggingsinstellingen die beleggingsdiensten verlenen kunnen namelijk kwalificeren als ‘partij in de bewaarketen’. Benieuwd of u kwalificeert als partij in de bewaarketen, en met welke regels u in dat geval voortaan rekening dient te houden?

Partij in de bewaarketen

Zoals aangegeven kunnen beleggingsondernemingen en beheerders van beleggingsinstellingen die beleggingsdiensten verlenen kwalificeren als partij in de bewaarketen. Dat is het geval als zij, al dan niet via een tussenpersoon, effecten voor cliënten aanhouden bij Euroclear.

Partijen in de bewaarketen moeten sinds 3 september 2020 de informatie-uitwisseling tussen uitgevende instellingen en hun aandeelhouders faciliteren. Ook moeten zij de uitoefening van aandeelhoudersrechten faciliteren.

Doorgifte van informatie

Aan de ene kant moeten partijen in de bewaarketen ervoor zorgen dat informatie van de uitgevende instelling bij de aandeelhouders terecht komt (voor zover deze informatie relevant is voor de uitoefening van aandeelhoudersrechten). Aan de andere kant moeten deze partijen ervoor zorgen dat aandeelhouders via de bewaarketen informatie naar de uitgevende instelling kunnen communiceren.

 Voordat SRD II van toepassing was, was het in Nederland gebruikelijk dat beleggingsondernemingen de informatie die de uitgevende instelling beschikbaar stelde niet aan de beleggers, hun cliënten, verstrekte. Vaak was zelfs expliciet in de algemene voorwaarden opgenomen dat de belegger zelf verantwoordelijk was voor het verkrijgen van deze informatie. Na de inwerkingtreding van SRD II is deze uitsluiting niet meer mogelijk en zullen beleggingsondernemingen ervoor moeten zorgen dat beleggers toegang krijgen tot alle voor hun relevante informatie.

Faciliteren van de uitoefening van aandeelhoudersrechten

Daarnaast moeten partijen in de bewaarketen ervoor zorgen dat aandeelhouders hun aandeelhoudersrechten kunnen uitoefenen. Het gaat dan met name, maar niet uitsluitend, om stemrechten.

Het faciliteren van de uitoefening van aandeelhoudersrechten kan op twee manieren worden vormgegeven:

  1. door namens de aandeelhouder gebruik te maken van diens rechten of
  2. door een regeling te ontwerpen die de aandeelhouders in de gelegenheid stelt om hun aandeelhoudersrechten zelf uit te oefenen.

Hoe bereidt u zich voor?

Heeft uw onderneming een rol in de bewaarketen en wilt u weten of u volledig compliant bent met de aangepaste Wge? Of heeft u nog vragen die beantwoord moeten worden om de implementatie van SRD II binnen uw organisatie af te kunnen ronden? Wij denken graag met u mee. Neemt u gerust contact met ons op.

Contact