Nieuws

Vrijwillig toezicht voor fondsbeheerders

Binnenkort kunnen beleggingsinstellingen vrijwillig onder toezicht komen zodat distributie naar institutionele beleggers mogelijk wordt.Het opteren voor een vrijwillig toezichtregime kan positief zijn voor uw distributie-strategie en kracht aangezien deze beleggers veelal alleen mogen investeren in gereguleerde instellingen.

Achtergrond
De reden voor invoering van het vrijwillig toezichtregime is dat (buitenlandse) institutionele beleggers soms alleen mogen beleggen in beleggingsinstellingen die onder een vorm van toezicht staan. Het verlicht toezichtregime is dan ook een faciliteit voor de Nederlandse asset managers van beleggingsinstellingen (die alleen worden aangeboden aan zogenoemde gekwalificeerde beleggers).

Voordelen vrijwillig toezichtregime
Door ondertoezichtstelling aan te vragen kan (de beheerder van) van de beleggingsinstelling aan institutionele beleggers extra zekerheid bieden dat zij voldoet aan enkele basisvereisten.
 

Indien u onder vrijwillig toezicht komt betekent dat u onder een ‘verlicht’ toezichtsregime komt te vallen, vergelijkbaar met Luxemburg, waarbij doorlopende eisen worden verlicht of komen te vervallen.

Voorbeelden zijn:

 • Geen verplichte jaarlijkse waardering van incourante activa door een onafhankelijke deskundige;
 • Geen verplichting de jaarrekening te publiceren
 • Geen inhoudelijke eisen aan de (half)jaarrekening
 • Geen verplichting tot gezamenlijk beschikken door beheerder en bewaarder ·of gebruik aparte bewaarder in geval van besmettingsgevaar.

Het verlicht toezichtsregime heeft met name betrekking op doorlopende eisen. Deze eisen zijn toegespitst op de omgang met institutionele beleggers. De toetsing aan de poort op deskundigheid, betrouwbaarheid en vermogensscheiding blijft van gelijk niveau.

Hoe kan ik dit aanvragen?

Op dit moment is de wetswijziging nog ‘controversieel’ verklaard. Vanaf een nog te bepalen datum in de tweede helft van 2010 (planning) kunnen (beheerders van) beleggingsinstellingen vrijwillig kiezen voor toezicht van de AFM onder het vrijwillige toezichtregime door een verklaring van ondertoezichtstelling aan te vragen bij de AFM.

U kunt echter nu al kennis nemen van de informatie die gevraagd wordt door de AFM zodat u zich tijdig kunt voorbereiden. Overigens bestaat de mogelijkheid dat de AFM gaat toestaan dat u op voorhand al de vereiste formulieren kunt aanleveren om de verklaring van ondertoezichtstelling te verkrijgen.

   
  Welke informatie moet ik aanleveren?

 • Accountantsverklaring inzake het eigen vermogen van de beheerder, beleggingsmaatschappij (zonder aparte beheerder) en bewaarder(s)
 • Organogram van de groep waartoe de beheerder, beleggingsmaatschappij en bewaarder(s) behoren (met de namen van beleidsbepalers en aandeelhouders)
 • Meldingsformulier voorgenomen benoeming "Formulier Betrouwbaarheidsonderzoek" van de dagelijkse beleidsbepalers, medebeleidsbepaler(s) van de beheerder, beleggingsinstelling en bewaarder(s)
 • Beschrijving van de inrichting van de bedrijfsvoering van de beheerder, beleggingsinstelling en bewaarder
 • Eventueel rapport van bevindingen van uw externe accountant inzake de beschrijving van de inrichting van de bedrijfsvoering
 • Meldingsformulier(en) beleggingsinstellingen die uitsluitend aan gekwalificeerde beleggers aanbieden (indien van toepassing)      

Wat kan Charco & Dique voor u betekenen?

Charco & Dique heeft veel ervaring met het begeleiden van vergunningaanvragen. Wij kunnen u onder meer ondersteunen door:

 • Het proces van ondertoezichtstelling te coördineren
 • Het relatiemanagement met de AFM en de DNB te verzorgen
 • De beschrijving van de inrichting van de bedrijfsvoering voor beheerder, beleggingsinstelling en/of bewaarder op te stellen
 • De rol van externe compliance officer te vervullen
 • Te dienen als klankbord voor directie en raad van commissarissen

Relevante informatie
voorstel wijziging wet vrijwillig onder toezicht