Nieuws

Terugblik 2018

2018 is een roerig jaar geweest. In de financiële sector is een continue verandering zichtbaar. Als team ontwikkelen we ons mee. Bij Charco & Dique zijn we bijzonder trots op de volgende ontwikkelingen:

Klantendomein

Bij de start van Charco & Dique in 2010 lag onze ondersteuning bij de meer traditionele instellingen (banken, beleggingsondernemingen en beleggingsinstellingen). In de loop der jaren is deze uitgebreid over de hele branche. Ook over 2018 zagen we deze verbreding terugkomen. Enerzijds komt dit door veranderingen in wetgeving, zoals 4AML/Wwft, MIFID II, AIFMD, PSD II of IDD. De wettelijke kaders worden internationaler waarbij Technical Standards van (inter)nationale toezichthouders een steeds grotere rol gaan spelen. Dit, en het bijbehorend toezicht, raakt ook instellingen van kleinere omvang.

Veel Brexitbedrijven hebben ons benaderd voor een begeleiding in vergunningaanvraag en voor de rol van externe compliance officer. Dit was met name in de 2e helft van 2018.

Daarnaast hebben we pensioenfondsen en -uitvoerders begeleid, onder meer bij het inrichten van (toezicht en regie op) uitbesteding. Ook zien we een toename in onze klantenkring van bedrijven met innovatiever businessmodellen, waaronder op het domein van fintech en peer- to- peer activiteiten.

Externe compliance officer

We zien bij toezichthouders veel aandacht voor de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de bedrijfsvoering. Zowel bij vergunningaanvragen als daarna wordt expliciet beoordeeld ‘hoe’ de regels worden nageleefd. Mede door deze aandacht hebben wij een sterke toename gezien in het aantal opdrachten voor externe compliance officer.

Ruler

Het aantal bedrijven dat actief gebruik maakt van Ruler is in 2018 sterk gegroeid en gaat richting de 100, verdeeld over de hele sector. Momenteel zijn wij bezig om Ruler door te ontwikkelen naar een platform waarin de gehele compliance cyclus in is ondergebracht. Dit zal begin 2019 afgerond zijn. In 2018 hebben wij Keeper aangeboden ter ondersteuning van het compliant kunnen zijn op wettelijke wijzigingen. Klanten hebben Keeper zo vooral gebruikt om de IDD en 4AML tijdig te implementeren.

Privacy dienstverlening

De Algemene verordening Gegevensbescherming (AVG) is in werking getreden. We hebben een forse toename gezien in het aantal vragen dat hiermee verband houdt. Charco & Dique heeft haar dienstverlening verder uitgebreid door middel van consultants die -tevens- als privacy officer kunnen opereren. Hiermee zijn we nog beter in staat gebleken om privacy gerelateerde vragen mee te nemen in onze dienstverlening.

Thema integriteit

Op het gebied van integriteitsvraagstukken en risico-, en gapanalyses is veel vraag naar onze knowhow gebleken. In sommige gevallen over alle mogelijke integriteitsrisico’s, maar ook op specifieke risico’s, zoals witwassen. Soms alleen als startpunt voor beleid, vaak als integraal onderdeel van inrichting van -of monitoring op- de interne beheersing.

In 2018 hebben we hiervoor ook opdrachten uitgevoerd buiten de financiële sector.

Begeleiding dossiers

In 2018 hebben we succesvolle projectleiding gevoerd bij (potentiële) ‘legacy’ vraagstukken. Dossiers die vaak hoog op de agenda van de toezichthouder staan. Denk aan herstelkaders rentederivaten en diverse klant activeringstrajecten. Ook in het geval van (dreigende) aanwijzingen hebben we organisaties kunnen helpen bij het nemen van adequate maatregelen en het communiceren richting toezichthouders.

Team

Ons team is in 2018 gegroeid naar 27 medewerkers en zal in 2019 nog verder in omvang toenemen. Ons team bestaat uit specialisten met ervaring als toezichthouder, accountant, jurist, compliance officer, risk manager, advocaat, consultant, project- en (interim)manager. Hierdoor zijn wij goed in staat om kennis te bundelen bij het ondersteunen van klanten. Tevens biedt het veel continuïteit in de dienstverlening. Nieuwe medewerkers delen de passie voor het vak, net als een sterk pragmatische houding en realisatiekracht.

Meer weten?

Bij Charco & Dique beschikken we niet alleen over gedetailleerde kennis van de steeds veranderende financiële wet-en regelgeving,
maar hebben we als geen ander de ervaring in huis om onze klanten te ondersteunen bij de toepassing ervan.
Soms strategisch, soms pragmatisch maar altijd duurzaam en met vooruitziende blik.
Wilt u meer weten over de mogelijkheden? Neem dan contact met ons op.