Nieuws
PARP Productdistributie Productontwikkeling Productreview

Kunt u aantonen dat u rekening houdt met het belang van de klant bij het verkopen van financiële producten?

4 min leestijd

De AFM heeft een norm overdragende brief gepubliceerd met de eisen die zij stelt aan productdistributie en – waar relevant – productontwikkeling. De AFM heeft aangegeven door te gaan met toezichtonderzoeken in dit kader. Dit kan gevolgen hebben voor de invulling van de Product Approval & Review Process (PARP)-eisen.

Uitdagingen voor financiële instellingen

Wij zien de volgende belangrijke uitdagingen bij de invulling van de PARP-eisen:

 1. Heeft uw een passend beleid voor productdistributie (en/of -ontwikkeling)?
  In de praktijk hebben instellingen naar aanleiding van MiFID II een beleid opgesteld, met name vanuit het theoretische kader van de ESMA en de toepassing van de vijf criteria voor het bepalen van de doelgroep. De AFM geeft aan dat de regels proportioneel mogen worden toegepast, maar wat betekent dit in de praktijk en wanneer is het goed genoeg?
 2. Doet u wat u zegt?
  Instellingen passen het beleid onvoldoende toe of kunnen dit niet of onvoldoende aantoonbaar maken. Kunt u bijvoorbeeld aantonen dat u:

  • controleert of er sprake is van distributie buiten de doelgroep en welke consequenties hebben de resultaten uit deze controle?
  • een periodieke review uitvoert en informatie uitwisselt met productontwikkelaars/distributeurs?
 3. Integratie van het PARP-review proces met het beleggingsproces
  Instellingen en beleggers sturen vaak strak op de performance van de portefeuille en kijken of het product en/of de portefeuille doet wat het zou moeten doen. Productdistributie en productreview zijn vaak gedreven door de Compliance functie en de feitelijke verkoop door sales, waarbij de samenhang en wisselwerking hiertussen niet altijd aanwezig is. Het integreren en combineren van de activiteiten biedt kansen om de effectiviteit te vergroten. Ook helpt dit de naleving eenvoudiger te borgen en kosten van compliance te verminderen.

Onze oplossingen

Onze externe compliance officers vervullen de compliance functie voor meer dan 50 verschillende instellingen en weten hierdoor als geen ander waar instellingen in de praktijk tegenaan lopen. Wij kunnen u onder meer ondersteunen door middel van:

 • Het uitvoeren van een quickscan op het beleid voor productdistributie/ontwikkeling en de invulling en aantoonbaarheid van de uitvoering daarvan;
 • Het adviseren over de praktische invulling van de PARP-verplichtingen (toepassen 5 criteria ESMA), zodat deze zowel passend is voor uw instelling als efficiënt;
 • Het onderzoeken van mogelijkheden en het doen van concrete voorstellen om het PARP zoveel mogelijk te integreren in de reguliere bedrijfsvoering.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de wettelijke vereisten voor uw PARP, de praktische implicaties daarvan en best practices ten aanzien van effectieve implementatie van beleid en proces? Download dan gratis onze e-paper Product Approval & Review Proces – Balanceren tussen klantbelang, risico en rendement of neem contact op met onze specialisten.

 

Download PARP e-paper