Nieuws

Pan-Europees Pensioenproduct (PEPP) vanaf 2021

Het ziet er naar uit dat het vanaf 2021 mogelijk is om een Pan-Europees Pensioenproduct (PEPP) in de markt te mogen brengen. Dit zal niet voor alle partijen kunnen. Charco & Dique geeft u inzicht in de context en (on)mogelijkheden voor dit derde pijler pensioenproduct.

Neem contact op

Achtergrond verordening

Bijna twee jaar geleden presenteerde de Europese Commissie haar voorstel voor een verordening voor een Europees raamwerk voor persoonlijke pensioenproducten presenteerde. Op dit moment moet alleen de Europese Raad nog instemmen. De verordening treedt dan ook waarschijnlijk begin 2020 in werking. Vervolgens duurt het nog 12 maanden voordat de bepalingen uit de verordening daadwerkelijk van toepassing zijn. Vanaf 2021 zullen partijen dus een Pan-Europees Persoonlijk Pensioenproduct (PEPP) mogen uitgeven: een op Europees niveau geharmoniseerd derde pijler pensioenproduct.

Voor welke partijen?

De verordening geeft aan dat in beginsel onder andere verzekeringsmaatschappijen, banken, beleggingsondernemingen of vermogensbeheerders een PEPP mogen uitgeven. Lidstaten mogen er echter voor kiezen deze groep in te perken. De Nederlandse wetgever heeft gebruik gemaakt van deze lidstaatoptie: zij staat het niet toe dat een verstrekker van een tweede pijler pensioenproduct tegelijkertijd een derde pijler product verkoopt. Dit betekent dat Nederlandse bedrijfspensioenfondsen geen PEPP mogen verstrekken.

De genoemde partijen mogen alleen een PEPP verkopen als zij hiervoor een vergunning hebben verkregen van EIOPA. Die vergunning werkt vervolgens als een Europees paspoort. Vergunninghouders mogen hun PEPP dus aanbieden in alle lidstaten van de Unie.

Welke productvereisten?

De aangeboden PEPP moet aan een aantal eisen voldoen. Deze eisen zien onder meer op de informatieverstrekking, de beleggingsstrategie en de grensoverschrijdende meeneembaarheid.

Verwachtingen voor Nederland

Of de verordening een grote rol gaat spelen in Nederland is moeilijk te voorspellen. Enerzijds kan de eenvoudigheid en flexibiliteit van een PEPP het sparen voor pensioen mogelijk aantrekkelijker maken voor zelfstandigen. Anderzijds is het nog maar vraag of de PEPP-markt in Nederland op gang zal komen: nu pensioenfondsen hier geen PEPP’s mogen uitgeven zullen andere marktpartijen in het gat moeten springen.

Meer weten?

Via Ruler kunt u op de hoogte blijven van de meest actuele ontwikkelingen.
Wilt u meer weten over onze mogelijkheden om u te ondersteunen bij de ontwikkeling van van een PEPP? Neemt u dan contact met ons op.

Neem contact op

30