Nieuws
Toezichthouders

‘No deal’ Brexit dichterbij dan ooit; is uw onderneming er klaar voor?

5 min leestijd

Het Verenigd Koninkrijk (VK) heeft de Europese Unie (EU) op 31 januari van dit jaar verlaten. Op 31 december aanstaande komt er een einde aan de overgangsperiode, waarin alle EU-regels en wetten nog gewoon van kracht zijn voor het VK. De EU en het VK onderhandelen nog steeds moeizaam over hun nieuwe relatie en de afspraken die na afloop van de overgangsperiode zullen gelden. Lukt het niet om deze afspraken op tijd te maken, dan is er sprake van een ‘no deal’  Brexit. Een no deal Brexit lijkt dus dichterbij dan ooit.

Is uw onderneming klaar voor een (deal or no deal) Brexit? Graag attenderen we u op een aantal zaken die ook voor u relevant kunnen zijn.

 

Zijn uw contracten al ‘Brexit-proof’?

Als financiële onderneming heeft u lopende contracten met andere partijen, waaronder mogelijk ook partijen uit het VK. Zijn deze contracten zodanig opgesteld of aangepast dat Brexit geen probleem vormt? Misschien moet u nog heronderhandelen over lopende verplichtingen om ongewenste situaties en onnodige kosten te voorkomen. Met wie werkt u samen, welke gegevens wisselt u uit en welke ‘benchmark’ gebruikt u? En kunt u dit na 1 januari blijven doen? De conclusie kan ook zijn dat de contractuele relatie beëindigd moet worden. Wat u ook te doen staat: ook hiervoor heeft u nog maar kort de tijd.

Met uw ‘EU-paspoort’ actief in het VK?

Om als financiële onderneming werkzaam te mogen zijn op de Britse financiële markten is in beginsel een vergunning nodig van de lokale toezichthouder, de Financial Conduct Authority (FCA) of de Prudential Regulation Authority (PRA), de Bank of England. Deze verplichting geldt op dit moment niet voor financiële ondernemingen die in een andere EU-lidstaat, zoals Nederland, in het bezit zijn van een vergunning van ‘hun’ toezichthouder. Zij kunnen deze vergunning gebruiken als ‘paspoort’ om in andere landen van de Europese Economische Ruimte (EU-lidstaten + Noorwegen en IJsland), waaronder nu dus nog het VK, actief te zijn.

Passporting’ is vanaf 1 januari aanstaande niet langer mogelijk. Dit betekent dat Nederlandse financiële ondernemingen met een EU-paspoort op een andere manier toegang tot Britse financiële markten moeten zien te verkrijgen, in beginsel via een vergunning van de FCA of PRA. De meeste partijen die actief zijn in het VK hebben inmiddels zo’n vergunning aangevraagd. Op basis van het ‘temporary permission regime’ mogen zij hun activiteiten voortzetten totdat zij die vergunning hebben ontvangen.

Equivalentiebesluiten

In het VK doet zich een belangrijke recente ontwikkeling voor. Op 9 november 2020 heeft de Britse regering een ‘guidance document’ gepubliceerd over haar zogenaamde ‘equivalentieraamwerk’. Equivalentie betekent hier het erkennen van EU-regels als gelijkwaardig aan die van het VK, maar omgekeerd kan natuurlijk ook. Op basis van zogenaamde equivalentiebesluiten kunnen Europese financiële partijen toegang behouden tot het VK. Er is de Britse regering (begrijpelijkerwijs) veel aan gelegen de ongewenste gevolgen van een vertrek uit de EU voor financiële marktpartijen zoveel mogelijk te voorkomen. Maar of uw onderneming iets heeft aan de equivalentiebesluiten is nog maar de vraag.

Meer weten?

Heeft u vragen over de (deal or no deal) Brexit en de gevolgen daarvan voor uw onderneming? Wenst u deskundig advies over de manier waarop u in deze onzekere tijden het beste voorbereid bent op wat komen gaat? Onze specialisten beschikken over de daartoe benodigde kennis en ervaring. Neem gerust contact op voor een geheel vrijblijvend adviesgesprek.

Contact