Nieuws

Monitoring Commissie Code Banken

 

11 december 2010 | Het Financieele Dagblad
Door: Weering, S.

 

Code banken

Bankiers beseffen dat ' business as usual' voorbij is, zei Antony Burgmans namens de Monitoring Commissie Code Banken (FD 3 december). De toon van de commissie over de voortgang van de implementatie van de code is behoorlijk positief. Ik constateer echter dat banken weinig tempo lijken te maken. Zo is bij de uitwerking van bepalingen over risicomanagement en governance veelal alleen een beleidsmatig begin gemaakt. Daarnaast heeft een kwart van de banken geen systeem voor permanente educatie van bestuurders en commissarissen. Banken die dit wel hebben, geven hieraan een te beperkte invulling.

Het klantbelang telt ook nog nauwelijks mee. Bij twee derde van de banken zit dit nog niet in de kernwaarden. En banken die het wel belangrijk vinden, worstelen met de aanpak. Te vaak beperkt de focus zich tot klanttevredenheid en het productontwikkelingproces. Een dieper gaande concretisering van het thema klantbelang centraal blijkt lastig. Ook voor grotere banken.

De Commissie heeft hiervoor veel begrip. Ik ook. Het is namelijk niet eenvoudig. Onmogelijk is het echter niet. Complexiteit mag geen excuus zijn voor banken om achterover te leunen of alleen ' gemakkelijke' wijzigingen door te voeren. Daar schiet de klant uiteindelijk weinig mee op.

Sjako Weering, executive manager bij Charco & Dique, Risk Management & Compliance

Copyright (c) 2010 Het Financieele Dagblad