Nieuws

Meer boetes voor niet passend advies

In de afgelopen maanden heeft de AFM veelvuldig boetes opgelegd (en gepubliceerd) aan financiële dienstverleners. Opvalt is dat de boetes zijn is opgelegd omdat deze dienstverleners artikel 4:23 Wft hebben opgetreden. Anders gezegd het advies dat de dienstverlener (adviseur) heeft gegeven is niet passend geweest.
 

Wat schrijft artikel 4:23 Wft voor? Samengevat moet de adviseur zorgen dat hij bij het advies voldoende informatie inwint over de cliënt (financiële positie, kennis, ervaring, doelstelling en risicobereidheid) en zorgt de adviseur ervoor dat het advies ook op deze informatie is gebaseerd. De adviseur moet dus een passend advies geven.
 

Artikel 4:23 Wft bevat een aantal open normen die nader zijn geconcretiseerd door de ‘ Gedragscode Hypothecaire Financiering’ . Deze gedragscode bevat normen om de leencapaciteit van de consument (CHF-norm) te bepalen. Aan het overschrijden van CHF-norm zijn voorwaarden gesteld. Het verkeerd toepassen van de norm leidt snel tot een advies dat als niet passend wordt gezien.
 

Uit de boetebesluiten (www.afm.nl) blijkt dat adviseurs vooral fouten maken bij het in beeld brengen van de cliënten en/of bij advies dat hierop volgt. Wat zijn redenen geweest op in deze gevallen boetes op te leggen:

  • Geadviseerde hypotheken zijn hoger dan volgens CHF norm zonder dat afwijking was onderbouwd en/of financieel verantwoord was.
  • Bij bepalen van CHF-norm is uitgegaan van lagere woonlasten. Woonlasten zijn gebaseerd op werkelijke woonlasten en niet op basis van de voorgeschreven lasten van een 30-jarige annuïteit.
  • Overschrijdingen van de CHF norm zijn niet cijfermatig onderbouwd.
  • Bij advies en bepalen van de leencapaciteit is rekening gehouden met toekomstperspectief zonder dat dit onderbouwd is met concrete vooruitzichten op verhoging van salaris.
  • Voorafgaande aan advies geen informatie ingewonnen over financiële positie om te bepalen wat situatie van cliënt is bij arbeidsongeschiktheid, werkloosheid en overlijden
  • Onvoldoende informatie over financiële positie van cliënt na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.
  • Onvoldoende kennis ingewonnen over kennis er ervaring van de cliënt over specifieke verzekeringsproducten die samen met krediet zijn geadviseerd.
  • Niet geïnventariseerd of cliënt het doel heeft om risico af te dekken als dit leidt tot hogere schuldpositie.
  • Te algemene informatie ingewonnen over de risicobereidheid van een cliënt bij adviseren van complexe producten.
  • In dossier onvoldoende gedocumenteerd dat advies ook daadwerkelijk is gebaseerd door de cliënt verstrekte informatie.

Gerelateerde artikelen

Gedragscode Hypothecaire Financieringen >>>gedragscode