Nieuws

Kosten vergunningaanvraag AFM mogelijk fors hoger

De kosten voor een vergunningaanvraag bij AFM gaan mogelijk fors omhoog. Dit blijkt uit de recent gestarte consultatie over de Regeling bekostiging eenmalige handelingen financieel toezicht. De forse kostenstijging geldt met name voor beleggingsondernemingen en beleggingsinstellingen die in 2019 een vergunningaanvragen gaan aanvragen.

In de Regeling worden tarieven vastgesteld voor het verrichten van eenmalige handelingen door AFM en DNB, zoals een vergunningenaanvraag of toetsing van een beleidsbepaler. Het is de bedoeling dat deze per 1 januari 2019 in werking treedt voor aanvragen en meldingen die op of na die datum worden ingediend.

Wat zijn de kosten voor een AFM vergunning?

  • De kosten voor het aanvragen van een AFM vergunning voor beleggingsondernemingen stijgen fors, van € 5.500,- naar € 45.100,-.
  • Een vergunningaanvraag voor een beheerder van een beleggingsinstelling gaat € 200,- per uur kosten, met een maximum van €100.000,-(versus huidig vast tarief van € 5.500,-).
  • De tarieven voor geschiktheidstoetsingen stijgen van € 1.500,- naar € 2.900,- , terwijl de tarieven voor integriteitstoetsingen dalen naar € 700,-.
  • De vergoedingen voor handelingen ten behoeve van adviseurs en bemiddelaars gaan van € 2.000,- naar € 1.500,-.

De tariefbedragen bij DNB blijven grotendeels gelijk. Bij een aantal geschiktheidstoetsen wordt het bedrag verhoogd van € 800,- tot € 2.000,- .

In de voorgenomen tariefswijzigingen houdt men rekening met de daadwerkelijke gemaakte kosten over de afgelopen jaren. Ook wordt gekozen voor meer maatwerk. Dit omdat aanvragen onderling verschillen in omvang en complexiteit. In sommige gevallen wordt een uurtarief in rekening gebracht.

Meer weten?

Lees meer over het aanvragen van een AFM vergunning.

Bij Charco & Dique beschikken we niet alleen over gedetailleerde kennis van de steeds veranderende financiële wet-en regelgeving, maar hebben we als geen ander de ervaring in huis om onze klanten te ondersteunen bij de toepassing ervan. Soms strategisch, soms pragmatisch maar altijd duurzaam en met vooruitziende blik.
Wilt u meer weten over de mogelijkheden? Neem dan contact met ons op.