Nieuws
Financiële toezichtwetten

Implementatie van Europese financiële wetgeving in Nederland

4 min leestijd

In ons vorige artikel beschreven we de stappen waarin wetgeving in Europa doorgaans tot stand komt. Maar wat gebeurt er als een Europees wetgevingsvoorstel is aangenomen? Hoe wordt de wetgeving geïmplementeerd in Nederlandse wet- en regelgeving? En wat zijn de consequenties voor een financiële onderneming? In dit artikel zetten we de implementatie van Europese financiële wetgeving in Nederland uiteen.

 

Optie 1: Verordening (rechtstreeks bindend)

De Europese Commissie kan een wetsvoorstel neerleggen in de vorm van een verordening of een richtlijn. Een verordening is rechtstreeks bindend. Dit betekent dat een verordening niet wordt omgezet in nationaal recht, maar vanaf de inwerkingtreding op uniforme wijze van kracht is in alle lidstaten van de Europese Unie.

Er wordt meestal gekozen voor een verordening wanneer een uniform kader binnen de Europese Unie wenselijk wordt geacht. Zo bestaat MiFID II uit de herziening van de richtlijn MiFID I en de verordening MiFIR. MiFID II is op 3 januari 2018 inwerking getreden. De verordening werkt rechtstreeks door in het Nederlands recht en hoeft dus niet te worden geïmplementeerd in nationale wet- en regelgeving.

Optie 2: Richtlijn (niet-rechtstreeks bindend)

Heeft de Europese Commissie gekozen voor een richtlijn? Dan dient elke lidstaat deze richtlijn binnen een bepaalde termijn om te zetten in nationale wetgeving. De lidstaten hebben een bepaalde mate van vrijheid om zelf te bepalen hoe zij de richtlijn ten uitvoer brengen. Zij hebben wel een resultaatverplichting: het beoogde doel van de richtlijn dient te worden behaald. In tegenstelling tot de verordening MiFIR moest de richtlijn MiFID II dus wél geïmplementeerd worden in het nationaal recht.

Consultatie wetsvoorstel

Voor het initiëren van de regelgeving voor de nationale implementatie van een Europese richtlijn wordt een bevoegd ministerie aangewezen. Als het over financiële wetgeving gaat, is dit vrijwel altijd het Ministerie van Financiën. Zo heeft dit ministerie ook de regelgeving voor de nationale implementatie van MiFID II geïnitieerd.

Het ministerie werkt een wetsvoorstel uit met een Memorie van Toelichting, waarin het ‘hoe’ en ‘waarom’ staat beschreven. Vervolgens wordt een consultatie uitgevoerd, waarbij belanghebbenden kunnen reageren op het voorstel. Zo voerde het Ministerie van Financiën in de zomer van 2015 een consultatie uit van het wetsvoorstel ter implementatie van de richtlijn MiFID II.

Behandeling wetsvoorstel Tweede Kamer en Eerste Kamer

Na afloop van de consultatie worden alle reacties bekeken. Op basis van de inbreng kan het wetsvoorstel worden aangepast. Daarna wordt het wetsvoorstel voorgelegd aan de Tweede Kamer.

In de Tweede Kamer wordt een wetsvoorstel eerst schriftelijk behandeld in een gespecialiseerde commissie. Vervolgens zal de minister het wetsvoorstel in een plenair debat verdedigen.

Na het debat volgt een stemming over eventuele wijzigingsvoorstellen. Hierna wordt het hele wetsvoorstel in stemming gebracht. Als de Tweede Kamer het voorstel heeft aangenomen, wordt het voorgelegd aan de Eerste Kamer. De Eerste Kamer kan het wetsvoorstel alleen aannemen of verwerpen, maar niet wijzigen. Neemt ook de Eerste Kamer het voorstel aan? Dan wordt het gepubliceerd in het Staatsblad. Bij de publicatie wordt tevens de datum van inwerkingtreding genoemd. Vanaf het moment van inwerkingtreding dienen alle partijen die onder de reikwijdte van de wetgeving vallen, te voldoen aan de nieuwe of aangepaste wetgeving.

Wegwijs in regelgeving

De financiële wereld staat bol van de wet- en regelgeving. Niet iedereen is echter juridisch geschoold. Hoe vindt u uw weg in de wirwar aan regels? Waar komt regelgeving vandaan en welke status hebben bijvoorbeeld een leidraad en een verordening? In onze training ‘Wegwijs in regelgeving’ geven we u inzicht in de toezichtwetgeving voor de financiële dienstverlening: verordeningen, richtlijnen en andere rechtshandelingen zoals leidraden. Klik op de button hieronder voor meer informatie.

Meer over 'Wegwijs in regelgeving'

Regulatory Update

Financiële wet- en regelgeving verandert voortdurend en in een hoog tempo. Wilt u er zeker van zijn dat u niets over het hoofd ziet? Met onze Regulatory Update houden we u op de hoogte. U ontvangt hierbij elk kwartaal een uitgebreide rapportage, die volledig is toegespitst op uw organisatie. Onze specialisten bespreken samen met u de mogelijke impact voor uw organisatie en denken mee over eventuele vervolgstappen en de praktische invulling hiervan. U vraagt de Regulatory Update hieronder aan.

Regulatory Update aanvragen