Nieuws

ICAAP helpt bij actualiseren strategie!?

De huidige financiële crisis dwingt financiële instellingen na te denken over hun verdienmodel. ICAAP kan hierbij van nut zijn omdat het instellingen dwingt periodiek na te denken over risico' s.

 
Charco & Dique heeft onlangs voor de Vereniging van Vermogensbeheerders & Commissionairs een presentatie gegeven over ICAAP ' Bewust van risico' s' . Voor vermogensbeheerders en commissionairs zal de ICAAP en de evaluatie door DNB (SREP) veelal beperkter zijn dan bij (groot)banken. Vermogensbeheerder en commissionairs hebben een eenvoudiger risicoprofiel, geringer marktaandeel en de activiteiten zijn beperkter en meestal niet grensoverschrijdend.

 
Stappenplan

De stappen die in het kader van de ICAAP moeten worden genomen zijn:

  • Identificeer de relevante risico’s voor uw bedrijf;
  • Bepaal de gevolgen als een risico zich zou voordoen en bepaal de kans dat een risico zich voordoet;
  • Beoordeel of het huidige kapitaal toereikend is om een geïdentificeerd risico op te vangen. Het aan te houden kapitaal wordt bepaald door het hoogste risico tenzij de kans hierop zeer gering is. In dat geval moet u onderbouwen waarom u minder kapitaal aanhoudt voor dit risico.
  • Bepaal vooraf wat u zou kunnen doen als een risico zich zou voordoen en u bijvoorbeeld onder het minimum vereiste kapitaal komt.

Bedenk bij het uitvoeren van de ICAAP dat:

  1. Risicobewust ondernemen is minstens zo belangrijk als het aanhouden van veel kapitaal. Dit betekent dat de (beleggings)onderneming uiteindelijk zélf een inventarisatie en analyse van haar huidige en toekomstige materiële risico’s moet maken;
  2. Inzicht in uw risico’s en informatie uit het ICAAP proces kan ingezet worden voor strategische beslissingen en het verbeteren van de kwaliteit van de organisatie;
  3. Veel documentatie beschikbaar is die als leidraad kan dienen voor het identificeren en omschrijven van risico’s (zie ondermeer documenten van CEBS en SREP handleiding van DNB).

Documentatie en vervolgstappen

In de presentatie en achterliggende documentatie kunt u lezen ' wat' u moet doen om aan de ICAAP verplichting te voldoen. Wilt u weten hoe u de ICAAP specifiek voor uw organisatie kan maken dan horen wij dat graag van u. Geheel vrijblijvend geven wij onze visie op de ' hoe' vraag.

De huidige discussies over vergoedingstructuren (inducements) is een voorbeeld van een strategisch risico dat in uw ICAAP naar voren zou kunnen (moeten) komen. Nieuwsgierig naar ontwikkelingen op dit terrein, ook hier geven wij graag onze visie op, zodat u goed geïnformeerd beslissingen kunt nemen die van invloed zijn op het toekomstige verdienmodel/strategie.

 

Presentatie ICAAP voor Vereniging van Vermogensbeheerders en Commissionairs
DNB SREP voor beleggingsondernemingen
CEBS ICAAP for smaller institutions