Nieuws
Beleggingsondernemingen Governance Risk management

Governance en risk management bij banken en beleggingsondernemingen

DNB heeft aangekondigd in 2019 extra aandacht te willen schenken aan de mate van volwassenheid van Internal Governance en Risk Management van banken. Als aanleiding geeft DNB kortweg aan dat dit verbetering behoeft.

De EBA Guidelines on Internal Governance uit 2018 bevat richtsnoeren voor governanceregelingen van banken en beleggingsondernemingen.

De EBA Guidelines voor banken en beleggingsondernemingen zijn in juni 2018 in werking getreden. Een groot deel van deze richtsnoeren zijn niet nieuw en kwamen al voor in de oorspronkelijke richtsnoeren uit 2011, in CRD IV, en in Mifid 2. Maar, in de EBA Guidelines worden wel degelijk nieuwe eisen opgelegd.

Belangrijke nieuwe eisen

Nieuwe eisen zijn onder meer:

  • “Know your structure”: het is van belang het overzicht op de groep te verstevigen, ook vanuit risicobeheersing.
  • De Raad van Bestuur krijgt de expliciete verantwoordelijkheid om te zorgen voor een bedrijfscultuur en waarden die verantwoordelijk en ethisch gedrag bevorderen.
  • De Raad van Bestuur wordt verantwoordelijk voor het vaststellen van een “sound risk culture”, een risicocultuur waarin aandacht wordt geschonken aan het risicobewustzijn en het risicogedrag van de instelling.
  • De gedragscode moet aantoonbaar worden nageleefd.
  • Een versteviging van de risicomanagementfunctie, inclusief de informatiestromen groepsbreed.
  • Afweging van risico’s binnen veranderingsprocessen van instellingen moet aantoonbaar plaatsvinden. Het gaat hierbij bijvoorbeeld over productgoedkeuring, maar ook over brede organisatieveranderingen.

GAP-analyse

Het uitvoeren van een gapanalyse is een goede manier om inzichtelijk te maken in hoeverre uw organisatie op dit moment in opzet voldoet aan de EBA Guidelines. Hiermee is nog niet vastgesteld of de organisatie ook daadwerkelijk zo werkt. Dit is niet eenvoudig in een gapanalyse vast te leggen, en vraagt nader onderzoek of stappen.

Stappenplan

Om u bij te kunnen staan bij de implementatie van de EBA Guidelines on Internal Governance, heeft Charco & Dique een stappenplan met toolkit ontwikkeld. Het stappenplan begint met een gapanalyse. Afhankelijk daarvan, en van uw nadere wensen, kan het stappenplan vervolgens in zijn geheel worden doorlopen, of gedeeltelijk worden ingezet.

Wilt u meer weten?

Wilt u weten hoe wij u kunnen helpen bij de implementatie van de EBA Guidelines on Internal Governance, neem dan contact met ons op. Wij zullen hierna binnen twee werkdagen contact met u opnemen.

30