Nieuws
Zorgplicht

Financieel adviseur hoeft klanten toch niet expliciet te wijzen op premiedalingen

4 min leestijd

Wie een financieel product afneemt heeft volgens de wet recht op nazorg. In september vorig jaar informeerden wij u al over de vergaande nazorgplicht die de Geschillencommissie van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) legde op financieel adviseurs. In twee uitspraken concludeerde de commissie dat de nazorgplicht mede inhoudt dat de adviseur de consument moet informeren over algemene premiedalingen in de verzekeringsmarkt.

De adviseur in kwestie was het niet eens met het oordeel van de Geschillencommissie en ging in hoger beroep bij de Commissie van Beroep van het Kifid. Vervolgens oordeelde de Commissie van Beroep op 28 mei 2020 dat een adviseur inderdaad niet verplicht is om de klant gedurende de looptijd te wijzen op algemene premiedalingen.

Noch de wet, noch de jurisprudentie legt volgens de Commissie van Beroep een dergelijke verplichting op aan de adviseur. Uit de wet en jurisprudentie volgt dat een adviseur de klant gedurende de looptijd moet informeren over wezenlijke wijzigingen in het afgesloten financiële product. Denk aan een wijziging van de premie die de klant betaalt, of ontwikkelingen in het product die gevolgen hebben voor de dekking. Algemene marktontwikkelingen – zoals premiedalingen – vallen hier niet onder, omdat deze het product of de dekking van de klant niet raken.

Na de uitspraak van de Geschillencommissie was de markt van mening dat de nazorgplicht te ver was opgerekt en bestond er onzekerheid. De Commissie van Beroep creëert nu duidelijkheid over de omvang en bevestigt dat deze niet zo ver reikt. Overigens neemt dit niet weg dat adviseurs met klanten overeen kunnen komen dat zij dergelijke marktontwikkelingen wel in de gaten houden en bespreken met de klant.

Meer weten?

Heeft u vragen over de reikwijdte van de zorgplicht? Onze consultants helpen u graag. Lees meer over hoe wij u kunnen helpen voldoen aan de zorgplicht, of neem contact met ons op.

Contact