Nieuws
Beleggingsinstellingen Beleggingsondernemingen Duurzaamheid ESG SFDR

Duurzame belegging?

5 min leestijd

Heeft u ook duurzame beleggingen op het schap liggen? In januari van dit jaar legden we de definitieve verordening informatieverschaffing over duurzaamheid (2019/2088) al door middel van 5 vragen aan u uit. In deze blog gaan we nogmaals in op deze verordening, maar dan specifiek op het begrip ”duurzame belegging”.

Wanneer is een belegging duurzaam?

Want had u al gezien dat de verordening een definitie geeft van duurzame belegging? Een duurzame belegging is –  kort samengevat –  een belegging:

  1. in een economische activiteit die bijdraagt aan het bereiken van een milieudoelstelling (de ‘E’ van ESG, en let op: het milieu omvat meer dan alleen het klimaat), of in een economische activiteit die bijdraagt aan de verwezenlijking van een sociale doelstelling (de ‘S’ van ESG);
  2. mits deze belegging geen ernstige afbreuk doet aan (andere) E- of S-doelstellingen); én
  3. de ondernemingen waarin is belegd praktijken op het gebied van goed bestuur naleven (de ‘G’ van ESG).

Wil een E- of S-belegging kwalificeren als duurzaam, dan moet dus ook altijd worden voldaan aan een G-component. Daarnaast mag de duurzame belegging geen afbreuk doen aan de overgebleven letter; in geval van een E-belegging mag er geen ernstig afbreuk worden gedaan aan een S-doelstelling en vice versa. Tot slot, de E- (of S-) belegging mag geen doelstelling hebben die afbreuk doet aan andere E- (of S-) doelstellingen. Dus een E-belegging die de broeikasemissies aantoonbaar verlaagt maar daarbij de biodiversiteit ernstig schaadt, is volgens de definitie al geen duurzame belegging. 

G- en S-beleggingen

In het vervolg van deze blog gaat onze aandacht uit naar de G en de S. Bij de G dient bijvoorbeeld te worden nagegaan of de onderneming waarin is belegd managementstructuren adequaat heeft vastgelegd, er acceptabele arbeidsvoorwaarden zijn afgesproken en belastingwetgeving wordt nageleefd.

Bij de S kan gedacht worden aan het tegengaan van ongelijkheid en het investeren van kapitaal in sociaal achtergestelde gemeenschappen.

Het meten van ESG-beleid

Hoe deze voorbeelden “meetbaar” worden, zal via nog te publiceren gedelegeerde regelgeving duidelijk worden gemaakt. De onlangs gepubliceerde concept gedelegeerde regelgeving bevatte hier nog geen informatie over. Een ding is zeker: de belegging dient aan behoorlijk wat voorwaarden te voldoen voordat er sprake is van een duurzame belegging.

Investeren in ondernemingen die de fruitteelt en de circulaire economie bevorderen, maar waarbij het fruit wordt geteeld door fruitplukkers die onder het minimumloon werken, kan nu nog als een duurzame belegging doorgaan, met de inwerkingtreding van de verordening over informatieverschaffing duurzaamheid niet meer.

Weliswaar kan met de genoemde belegging een milieudoelstelling (de E) worden behaald, maar voldoet de belegging niet aan de G (de fruitplukkers worden onderbetaald). Bovendien is de kans groot dat deze belegging afbreuk doet aan de S (de belegging bevordert ongelijkheid).

Een rondje langs “het internet” leert dat de term duurzame belegging een gewilde term is die momenteel vaak gebruikt wordt, zonder dat uitgelegd wordt waarom er sprake is van een duurzame belegging. De inschatting is dat dát op 10 maart 2021 niet meer zomaar kan.

Met de inwerkingtreding van de verordening gaan er meerdere transparantievereisten gelden. U kunt denken aan verplichtingen over informatievoorziening op de website, maar ook aan bijvoorbeeld rapportageverplichtingen jegens klanten. Ook kunnen de verplichtingen ertoe leiden dat bijvoorbeeld het beleggingsbeleid dient te worden aangepast. De komende maanden zullen wij geregeld delen van de verordening informatieverschaffing over duurzaamheid toelichten.

Bent u al voorbereid?

Meer weten?

Wilt u meer weten over ESG-regelgeving en de risico’s en kansen die ESG biedt voor uw onderneming? Volg dan de ESG Awareness  e-learning  via ons opleidingsinstituut The Ministry of Compliance.

Heeft u vragen naar aanleiding van bovenstaande informatie? Neem dan gerust contact met ons op.

Contact