Nieuws
AIFM ESMA Legal

Consultatie: herziening van de AIFMD

6 min leestijd

Op 22 oktober 2020 publiceerde de Europese Commissie haar lang verwachte consultatie over de herziening van de Alternative Investment Fund Managers Directive (AIFMD). Deze consultatie volgde op een eerder rapport van de Commissie over dit onderwerp en een brief van de Europese toezichthouder, ESMA. In die brief doet ESMA een aantal aanbevelingen met betrekking tot de review van de AIFMD. In een eerder verschenen artikel lichtten wij al een aantal van deze aanbevelingen uit.

De Europese Commissie vraagt belanghebbenden om hun visie te geven op het functioneren van de AIFMD en hoe dit verbeterd zou kunnen worden. Dit doet de Commissie aan de hand van een uitgebreide vragenlijst van in totaal 102 vragen.

Vragenlijst

De consultatie is ingedeeld in zeven hoofdstukken en bevat vragen over de volgende onderwerpen:

  1. Autorisatie en scope

De vragen in dit hoofdstuk gaan over onder meer het Europees paspoort, de scope van de AIFM-vergunning en over een ‘level playing field’ tussen beleggingsondernemingen en beheerders van beleggingsinstellingen. Zo vraagt de Commissie welke wijzigingen in de AIFMD nodig zullen zijn om een level playing field te waarborgen tussen beleggingsondernemingen en beheerders van beleggingsinstellingen die concurrerende diensten verlenen.

2. Beleggersbescherming

Het tweede hoofdstuk van de consultatie gaat over beleggersbescherming. Er worden vragen gesteld over het aanbieden van beleggingsinstellingen aan retail beleggers. Ook stelt de Commissie vragen over de huidige informatieverplichtingen en of deze aangepast zouden moeten worden om de transparantie richting beleggers te verbeteren. Daarnaast komt de depositary aan bod. In dat verband worden er vragen gesteld over het ontbreken van een Europees paspoort voor een depositary. Tot slot wordt er gevraagd hoe de regels met betrekking tot de waardering verbeterd zouden kunnen worden.

3. Internationale aangelegenheden

De Commissie vraagt daarnaast aan partijen hoe een billijke behandeling van niet-EU beleggingsinstellingen kan worden bereikt en hoe een ruimere keuze aan beleggingsinstellingen voor beleggers kan worden gecreëerd. Tegelijkertijd zal ervoor gezorgd moeten worden dat beheerders in de EU niet worden blootgesteld aan oneerlijke concurrentie of op een andere manier worden benadeeld. In dit verband worden er vragen gesteld over uitbesteding. Ook in het licht van uitbesteding aan partijen in derde landen, zoals de Verenigde Staten.

4. Financiële stabiliteit

In het kader van de financiële stabiliteit vraagt de Commissie hoe ervoor gezorgd kan worden dat nationale toezichthouders en beheerders de noodzakelijke instrumenten hebben om systeemrisico’s effectief te beperken en aan te pakken. Specifiek wordt er om input gevraagd met betrekking tot de rapportage zoals opgenomen in de AIFMR, dit ook gelet op de toegenomen activiteiten van beleggingsinstellingen op de kredietmarkt. In verband met dat laatste worden er ook om suggesties gevraagd met betrekking tot een harmonisatie van de toepasselijke regels op beleggingsinstellingen die leningen verstrekken.

5. Investeringen in private ondernemingen

Gelet op de enorme groei van de private equity-markt vraagt de Commissie of de huidige regels in de AIFMD met betrekking tot investeringen in private equity nog voldoen. Dit hoofdstuk bevat daarom vragen over mogelijke verbeteringen van de AIFMD ten aanzien van investeringen in private ondernemingen.

6. Duurzaamheid/ESG

In dit gedeelte van de consultatie vraagt de Commissie de visie van belanghebbenden over hoe beleggingsinstellingen kunnen bijdragen op het gebied van duurzaam beleggen. Er wordt in dit verband ook een link gelegd met de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) en de Taxonomieverordening.

7. Divers

Tot slot stelt de Commissie een aantal vragen over de bevoegdheden van nationale toezichthouders. Ook is er gelegenheid om opmerkingen of voorstellen te doen met betrekking tot het juridisch kader van de AIFMD.

Harmonisatie met UCITS?

Zoals ESMA al in haar brief heeft bepleit, lijkt de Commissie inderdaad te kijken of de AIFMD en UCITS-richtlijn op een aantal punten geharmoniseerd kunnen worden. In de consultatie worden er vragen gesteld over een ‘single license’ voor beheerders van beleggingsinstellingen en UCITS, geharmoniseerde maatstaven voor de berekening van de hefboomwerking en de toepasselijkheid van de uitbestedingsregels uit de AIFMD op UCITS.

Next steps?

De consultatie is tot 29 januari 2021 open. Daarna zal de Commissie op basis van de ontvangen input een voorstel doen voor de voorgenomen herziening van de AIFMD. Naar verwachting zal in het derde kwartaal van 2021 een voorstel voor de herziening worden gepubliceerd. Wij zullen u hiervan op de hoogte houden.

Meer weten?

Lees het artikel over de ESMA-aanbevelingen voor de herziening van de AIFMD.

Charco & Dique helpt u op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen in wet-en regelgeving. Dankzij Ruler heeft u altijd inzicht in (veranderingen in) het voor u relevante legal framework. Daarnaast bieden wij op maat gemaakte Regulatory Updates, waarin we u op de hoogte stellen van ontwikkelingen die voor uw organisatie relevant zijn. Zo kunt u tijdig actie ondernemen en voldoet u op tijd aan nieuwe wet-en regelving.

Heeft u vragen naar aanleiding van bovenstaande informatie? Neem gerust contact op met één van onze legal specialisten.

Contact