Nieuws

Collega stelt zich voor: Gaby van den Berkmortel

Charco & Dique heeft Gaby van den Berkmortel per 1 september jongstleden aangenomen als consultant. Gaby (45 jaar) is afkomstig van coöperatie VGZ waar zij de afgelopen 5 jaar als afdelingsmanager productmanagement en senior risk- en compliance manager werkzaam is geweest. Voor die tijd heeft ze diverse (management)functies bekleed bij ING/Nationale-Nederlanden. Gaby stelt zich voor.

Waarom Charco & Dique?

Ik kende Charco en Dique al wat langer via mijn netwerk. De kennis en ervaring op het gebied van (inter)nationale wet- en regelgeving,  toezichthouders en herstelprogramma’s was me dus al bekend. Ik vind het leuk om mijn ervaring in te zetten bij andere organisaties, in een voor mij wellicht nog niet altijd bekende sector of opdrachtgever, en hen te helpen om concrete resultaten neer te zetten. Ik kijk uit naar de variatie die dit met zich meebrengt, en hoop hier veel van te kunnen leren.

Ik ervaar C&D als een kleinschalige en platte organisatie. Dit maakt de onderlinge uitwisseling van ervaringen en kennis, en de samenwerking makkelijk. Ik ben gecharmeerd van de onderlinge collegialiteit en de ruimte die er is voor ondernemerschap om de dienstverlening van Charco & Dique te verbeteren.

Wat voeg jij toe?

Van oorsprong ben ik (product)marketeer. In de loop der jaren heb ik in diverse functies aan verschillende dossiers gewerkt die gerelateerd zijn aan (toezichts)wetgeving en de agenda van de toezichthouder. Om een paar voorbeelden te noemen: van productontwikkeling en review(processen), beloningsbeleid, fraude-beheersing tot transparante informatieverstrekking.

Mijn kracht èn drive is het koppelen van klantbelang aan businessdoelstellingen en aan relevante wet- en regelgeving. Ik heb ervaren dat dit voor organisaties minder vanzelfsprekend is dan het lijkt: in de dagelijkse praktijk is er niet altijd ruimte om stil te staan bij de essentie van (de veelvoud aan) wet- en regelgeving en het vaststellen van risico’s in producten of processen. Laat staan hier praktische oplossingen voor te formuleren waarmee de klant echt gediend is. Ik ben goed in het samenbrengen van verschillende belangen,  en in het aanreiken van adviezen die zowel op strategisch als op operationeel niveau gedragen worden. Met mijn resultaatgerichtheid kan ik projecten tot een goed einde brengen.

Lees hier meer over Gaby.

Meer weten?

Bij Charco & Dique beschikken we niet alleen over gedetailleerde kennis van de steeds veranderende financiële wet-en regelgeving,
maar hebben we als geen ander de ervaring in huis om onze klanten te ondersteunen bij de toepassing ervan.
Soms strategisch, soms pragmatisch maar altijd duurzaam en met vooruitziende blik.
Wilt u meer weten over de mogelijkheden? Neem dan contact met ons op.