Nieuws

Code Banken

Code Banken

Het vertrouwen in banken is ernstig geschaad. Oorzaak: de kredietcrisis! Of toch niet? De kredietcrisis is niet de oorzaak van het geschade vertrouwen, de crisis legde alleen pijnlijk enkele fundamentele problemen bij banken bloot.

 

Dit is een test. Vind je safari ook zo'n fijne browser?

 

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) heeft in november 2008 de Adviescommissie Toekomst Banken ingesteld en gevraagd met voorstellen te komen om het functioneren van banken te verbeteren om daarmee het vertrouwen te herstellen. Het rapport “Naar herstel van vertrouwen” van deze commissie onder leiding van Cees Maas is in april 2009 verschenen. In een reactie op dit rapport is in september 2009 de Code Banken verschenen. De code is van toepassing op alle banken met een vergunning in Nederland.

In de Code Banken zijn onderwerpen benoemd die (dringend) verbetering behoeven. De aabevelingen gelden ten aanzien van:

Samenstelling, deskundigheid, taak en werkwijze van:

 • de Raad van Commissarissen
 • de Raad van Bestuur

Risico management

 • risicobeleid (inclusief risico bereidheid)
 • kapitaal allocatie en liquiditeitsbeslag
 • procuct goedkeuringsproces

Audit

 • onafhankelijke functie
 • informatie uitwisseling met externe accountant en audit commissie
 • initiatief tot overleg met toezichthouder en externe accountant

Beloningsbeleid

 • uitgangspunt: beleid is zorgvuldig, beheerst en duurzaam
 • RvC ziet op beloning RvC en uitgangspunten voor beloning senior Management
 • Beloning RvB moet in redelijke verhouding staan tot beleid en vergelijkbare functie in de (financiele)markt
 • Variabele beloning gerelateerd aan de lange termijn

De Code Banken treedt in werking op 1 januari 2010. Ten tijde van de presentatie van het jaarverslag over het boekjaar 2009 doet een bank op haar website verslag van de voorbereidende stappen die in 2009 zijn getroffen om de Code Banken vanaf 1 januari 2010 toe te passen.
 

Charco & Dique kan u op meerder manieren helpen bij de vertaling van de Code Banken naar uw organisatie. Hoe? Het vertalen van de Code naar acties voor uw organisatie. Coachen en/of trainen van RvC leden en RvB leden om de verantwoordelijkheid in een steeds wijzigend (regelgeving)speelveld te kunnen dragen. Het verzorgen van bewustwordingsessies omtrent integriteit, risicobewustzijn en/of compliance bewustzijn.

Gerelateerde artikelen
NVB Code Banken
Rapport Adviescommissie Toekomst Banken