Nieuws
AFM DNB Toezichthouders

Bestuurlijke handhaving door de toezichthouder (AFM/DNB), wat nu?

Deel 1 – Het informatieverzoek

 

De toezichthouders (AFM en DNB) houden toezicht op de naleving van bepalingen uit de financiële wet- en regelgeving. Om het toezicht goed uit te kunnen oefenen, mogen zij informatie bij u opvragen, bijvoorbeeld in het kader van een onderzoek. Uw reactie op het informatieverzoek kan ertoe leiden dat de toezichthouder van mening is dat uw onderneming haar zaken niet helemaal op orde heeft. In dat geval kan de AFM of DNB overgaan tot handhaving. Charco & Dique licht het informatieverzoek nader toe en geeft aan hoe u hier het beste mee kan omgaan.

Wat is een informatieverzoek?

Als de AFM of DNB vermoedt dat een financiële onderneming in overtreding is, of als zij wil toetsen of de financiële onderneming de wet naleeft, kan zij een informatieverzoek doen. De toezichthouder kan dit doen door inlichtingen te vorderen (5:16 Awb) of door inzage te vragen in bepaalde documenten (5:17 Awb). U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan klantdossiers, een marktmonitor, afschrift van diploma’s van de medewerkers die moeten voldoen aan de vakbekwaamheidseisen, procedurebeschrijvingen, of product approval documenten. Op basis van deze informatie zal de toezichthouder vervolgens bepalen of uw onderneming in overtreding is. Als dat het geval is, kan zij handhavend optreden.

Moet ik meewerken aan een informatieverzoek?

Moet u meewerken aan een informatieverzoek? Ja, in beginsel zult u dit moeten doen, zeker zolang nog sprake is van een onderzoeksfase (en er nog geen vaststelling van de overtreding heeft plaatsgevonden). Tegenover de inlichtingsbevoegdheid van de AFM en DNB staat namelijk een medewerkingsplicht (5:20 Awb). Hierdoor bent u in beginsel verplicht om de toezichthouder alle medewerking te verlenen die deze vordert (5:17 Awb). Als u niet meewerkt dan riskeert u een bestuurlijke boete en kan de AFM of DNB een last onder dwangsom opleggen.

U moet er wel op letten dat een informatieverzoek grote gevolgen kan hebben voor uw onderneming, omdat deze informatie wordt gebruikt voor mogelijk handhavend optreden. Hoewel u dus mee dient te werken aan een informatieverzoek, is het raadzaam om zo snel mogelijk advies in te winnen bij een jurist of uw compliance officer. Deze kan beoordelen, of het verzoek voldoet aan de wettelijke vereisten, of de toezichthouder bevoegd is deze informatie op te vragen en kan ervoor zorgen dat u zo volledig mogelijk bent in uw beantwoording.

Welke handhavingsmaatregelen kan de toezichthouder treffen?

Als de AFM of DNB van mening is dat uw onderneming de wet heeft overtreden dan kan zij handhavingsmaatregelen treffen:

  • een normoverdragend gesprek houden;
  • een normoverdragende brief sturen;
  • een openbare waarschuwing via een persbericht doen;
  • een publicatie op waarschuwingslijst;
  • een aanwijzing geven;
  • een last onder dwangsom opleggen;
  • een bestuurlijke boete opleggen;
  • een bestuurder heenzenden;
  • de vergunning intrekken.

In volgende publicaties bespreken we de verschillende handhavingsmaatregelen.

Voordat wordt overgegaan tot het opleggen van een handhavingsmaatregel geeft de toezichthouder de onderneming normaal gesproken de mogelijkheid om haar mening (zienswijze) hierover te geven. Dit doet ze door eerst een ‘voornemen tot handhaving’ toe te sturen aan de onderneming. Ook hier is het weer erg belangrijk dat u zich laat adviseren door een jurist. Dit is namelijk de eerste mogelijkheid om uw bezwaren tegen het handhavend optreden van de toezichthouder kenbaar te maken.

 

Heeft u een verzoek gekregen van de AFM of DNB?

Neem dan contact op met ons Legal team. Wij kunnen u helpen bij het beantwoorden van het informatieverzoek. Maar ook als er al een voornemen tot handhaving of een handhavingsbesluit ligt, kunt u bij ons terecht. Samen met u kijken wij of het (voornemen tot een) handhavingsbesluit teruggedraaid kan worden of wat u het best kunt antwoorden aan de toezichthouder.

Contact

Meer weten?

Heeft u een verzoek gekregen van de AFM of DNB? Neem dan contact op met ons Legal team. Wij kunnen u helpen bij het beantwoorden van het informatieverzoek. Maar ook als er al een voornemen tot handhaving of een handhavingsbesluit ligt, kunt u bij ons terecht. Samen met u kijken wij of het (voornemen tot een) handhavingsbesluit teruggedraaid kan worden of wat u het best kunt antwoorden aan de toezichthouder.