Nieuws

Collega stelt zich voor: Annette van Driel

Annette (49) is per 1 september jongstleden gestart als consultant.  Ze versterkt het team met haar jarenlange ervaring op het gebied van risicomanagement. Na haar studie bedrijfseconomie, is ze achtereenvolgens werkzaam geweest bij ING, PWC, DNB, Zwitersleven en Vannimwegen Advies. De afgelopen 10 jaar heeft ze als ZZP-er gewerkt.

Waarom Charco & Dique?

Het is een natuurlijke keuze voor mijn verdere loopbaan.  Ik ben altijd bezig geweest met risico management, vanuit verschillende rollen, en bij Charco & Dique kan ik dit op een volgend niveau brengen.

Na ING heb ik vanuit PWC klanten geholpen bij het ontwikkelen van risicomanagement, met name rondom de implementatie van de Basel wetgeving. Daarna ben ik achtereenvolgens toezichthouder integriteit bij DNB, en hoofd ORM en compliance bij Zwitserleven geweest. In de jaren daarna heb ik me vooral gericht op (semi-)overheid, woningcorporaties, vastgoedontwikkelaars en goede doelenorganisaties.  Wat ik daar heb geleerd kan ik nu toepassen in de financiële sector.

Risicobeheersing is bij deze organisaties minder gebaseerd op wettelijke regels. Het wordt eerder georganiseerd vanuit de context van hun bestaansrecht. Strategisch en tactisch risicomanagement wordt primair ingericht vanuit de vraag: waartoe zijn wij eigenlijk op aard? En ook: sluit onze heersende cultuur aan op onze risicobereidheid?

Uiteindelijk is dit ook de kern van de financiële toezichtkaders. Ik denk dat hier winst te behalen valt binnen de financiële sector.  Met de collega’s van Charco & Dique kan ik hieraan bijdragen. Charco & Dique is een kleine organisatie die bestaat uit kritische mensen die graag gebruik maken van elkaars kracht. Dat is voor mij ideaal.

Wat voeg jij toe?

Naast mijn ervaring, ook buiten de financiële dienstverlening, ben ik vooral creatief. Ik ben makkelijk in staat om buiten de gebaande paden te gaan, en ideeën tot praktijk te brengen. Ook daar pas ik bij de pragmatische insteek van Charco & Dique.

Lees hier meer over het team

Annette van Driel