Charco & Dique

Activeren van klanten met een aflossingsvrije hypotheek: het stappenplan

De Nederlandse hypotheekschuld bestaat voor meer dan de helft uit hypotheken waarop niet regulier wordt afgelost. Huizenbezitters zijn zich niet altijd bewust van de problemen die kunnen ontstaan als een aflossingsvrije hypotheek afloopt. Zo kunnen huishoudens te maken krijgen met hogere hypotheekuitgaven en een lager inkomen na pensionering, waardoor zij ongewild hun woning moeten verkopen. Om dergelijke problemen zoveel mogelijk te voorkomen, verwacht de AFM van hypotheekaanbieders dat zij alle klanten met een aflossingsvrije hypotheek actief benaderen en inzicht bieden in risico’s en oplossingsmogelijkheden.

Welke stappen moet u als hypotheekverstrekker nemen, gelet op de resultaatverwachtingen van de AFM in 2019? En wat zijn hierbij belangrijke aandachtspunten?

Stap 1. Voer een klantsegmentatie uit voor klanten met een aflossingsvrije hypotheek in 2019

De AFM verwacht dat een financiële instelling inzicht heeft in welke klanten potentieel een toekomstig betaalbaarheidsrisico hebben op de volgende drie momenten:

  1. Herfinancierbaarheid aan het einde van de looptijd
  2. Betaalbaarheid van de hypotheek bij pensionering
  3. Betaalbaarheid bij het vervallen van de hypotheekrenteaftrek

Op basis van de beschikbare informatie dienen klanten te worden gesegmenteerd naar risicoprofiel. Bijvoorbeeld aan de hand van het aantal jaren tot de einddatum van de aflossingsvrije hypotheek of de start van de pensionering.

Stap 2. Achterhaal de contactgegevens van uw klanten

Verzamel de adresgegevens van uw klanten met een aflossingsvrije hypotheek. Controleer of deze gegevens nog actueel zijn, zodat u uw klanten gericht en correct kunt benaderen. Wanneer de contactgegevens niet actueel zijn probeert u deze te achterhalen.

Stap 3. Benader uw klanten

Geef uw klanten aantoonbaar (in een brief) persoonlijk inzicht in hun situatie. Verstrek individuele informatie over de gevolgen van pensionering en het vervallen van de hypotheekrenteaftrek voor de betaalbaarheid van de hypotheek.

Stap 4. Geef de klant inzicht in daadwerkelijke risico’s en oplossingen van hun aflossingsvrije hypotheek

Als hypotheekverstrekker dient u uw klanten aantoonbaar inzicht te geven in klantspecifieke oplossingsmogelijkheden en perspectieven. Verrijk uw inzichten met de informatie die de klant verstrekt, bijvoorbeeld over zijn inkomen en toekomstig pensioen. Wat zijn de daadwerkelijke risico’s voor een bepaalde klant, gelet op zijn of haar specifieke situatie? Heeft een klant bijvoorbeeld spaargeld om de hypotheek mee af te lossen? Of kiest een klant ervoor om zijn pensionering uit te stellen en langer door te werken? Breng de feitelijke oplossingsmogelijkheden op laagdrempelige wijze (begrijpelijk en haalbaar) in kaart voor de klant, rekening houdend met de klantspecifieke omstandigheden.

Stap 5. Spoor uw klanten actief aan om risico’s te verkleinen

Stimuleer klanten om actie te ondernemen om risico’s ten aanzien van de aflossingsvrije hypotheek te beperken. Identificeer kansrijke momenten, zoals renteherziening en rentebemiddeling, om klanten persoonlijk handelingsperspectief te bieden. Maak bijvoorbeeld inzichtelijk hoe een klant de ruimte die ontstaat bij lagere rentelasten, kan inzetten om de aflossingsvrije schuld te verlagen. Laat zien welk op die manier gebruikt rentevoordeel een kleiner aflossingsvrij deel oplevert.

Stap 6. Leg uw inspanningen aantoonbaar vast

Om te kunnen aantonen dat u uw klanten actief heeft benaderd en heeft aangezet om de risico’s van een aflossingsvrije hypotheek zoveel mogelijk te verkleinen, dient u uw inspanningen zorgvuldig vast te leggen. Welke acties heeft u ondernomen om uw klanten te activeren? Leg alle contacten, en wat er besproken is met de klant, vast.

Stap 7. Zorg voor continue actieve monitoring

De AFM verwacht dat hypotheekverstrekkers ervoor zorgen dat klanten onderdeel blijven van de aanpak, ook als de klant zelf geen aanvullende informatie verstrekt of (nog) geen actie onderneemt. Hiertoe dient u de monitoring van de aflossingsvrije hypotheken op een structurele wijze in te bedden in uw organisatie. Zorg dat er gedurende de looptijd van de hypotheek op regelmatige basis contact is met de klant.

Aandachtspunten

  • Naast het activeren van klanten met een aflossingsvrije hypotheek in 2019 verwacht de AFM dat hypotheekverstrekkers maatregelen nemen om de instroom van aflossingsvrije hypotheken te beperken. Als hypotheekverstrekker zult u uw beleid hierop moeten aan passen.
  • Zorg voor een gedegen informatievoorziening voor klanten met vragen over hun aflossingsvrije hypotheek. Pas uw primaire klantcontactprocessen hierop aan.
  • Borg de leercurve van uw aanpak. Zo kunt u leereffecten in een later stadium inzetten om bredere klantgroepen effectiever te bereiken.

Hulp nodig?

Wilt u de daadwerkelijke risico’s voor uw klanten met een aflossingsvrije hypotheek beter kunnen voorspellen, zodat u uw klantbenadering kunt prioriteren en de oplossingsmogelijkheden voor uw klanten hierop kunt aanpassen? Charco & Dique kan u helpen met het verrijken van uw risicosegmentatie aan de hand van een Quick Scan van uw aflossingsvrije portefeuille. Meer weten? Ontdek wat wij voor u kunnen betekenen op onze speciale pagina.

Quick Scan aanvragen

Meer weten?

Bij Charco & Dique beschikken we niet alleen over gedetailleerde kennis van de steeds veranderende financiële wet-en regelgeving, maar hebben we als geen ander de ervaring in huis om onze klanten te ondersteunen bij de toepassing ervan. Soms strategisch, soms pragmatisch maar altijd duurzaam en met vooruitziende blik. Wilt u meer weten over de mogelijkheden? Neem dan contact met ons op.

Contact