Charco & Dique

Nieuws

Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rondom risk management en compliance? Lees onze nieuwsberichten of meld u aan voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven nieuwsbrief


Filter

Beleidsregel Geschiktheid: wijzigingen verwacht

16.07.2019

Op 14 juni jl. hebben de AFM en DNB mogelijke wijzigingen van de Beleidsregel Geschiktheid (uit 2012) ter consultatie voorgelegd. Dit is de beleidsregel die de toezichthouders gebruiken bij geschiktheidstoetsingen van beleidsbepalers van financiële ondernemingen. Het is voor ondernemingen van groot belang om te weten hoe de toezichthouder de geschiktheid van een (aanstaande) beleidsbepaler toetst. Als de uitkomst van de toets negatief is, mag de betrokkene de beoogde functie namelijk niet uitoefenen. De consultatie loopt nog tot 1 september 2019. Na deze datum zullen de toezichthouders een definitieve nieuwe versie van de Beleidsregel publiceren.

Charco & Dique Legal bereidt u voor op de belangrijkste wijzigingen die u kunt verwachten.

Bestuurlijke handhaving door de toezichthouder (AFM/DNB), wat nu?

08.07.2019

Deel 1 - Het informatieverzoek: De toezichthouders (AFM en DNB) houden toezicht op de naleving van bepalingen uit de financiële wet- en regelgeving. Om het toezicht goed uit te kunnen oefenen, mogen zij informatie bij u opvragen, bijvoorbeeld in het kader van een onderzoek. Uw reactie op het informatieverzoek kan ertoe leiden dat de toezichthouder van mening is dat uw onderneming haar zaken niet helemaal op orde heeft. In dat geval kan de AFM of DNB overgaan tot handhaving. Charco & Dique licht het informatieverzoek nader toe en geeft aan hoe u hier het beste mee kan omgaan.

Privacy onder PSD2 en de AVG: duidelijkheid over het toestemmingsbegrip

24.06.2019

De Herziene Richtlijn Betaaldiensten (PSD II) heeft als doel om concurrentie en innovatie op de Europese betaalmarkt te stimuleren. Hiertoe regelt PSD II dat banken – onder bepaalde voorwaarden – toegang tot de rekeningdetails en transactiegegevens van hun klanten moeten verlenen aan andere betaaldienstverleners.
Tegelijkertijd moeten betaaldienstverleners en banken de privacy van hun klanten in acht blijven nemen. PSD II stelt daarvoor algemene eisen aan het delen van gegevens. Ook de eisen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zijn van toepassing.

De gelijktijdige toepasselijkheid van de AVG en PSD II levert soms een ingewikkelde situatie op. Een voorbeeld is het toestemmingsvereiste, dat in beide wetteksten voorkomt. Moet hier onder de AVG en PSD II dan ook dezelfde invulling aan worden gegeven? Charco & Dique Legal legt uit hoe u op een juiste wijze toestemming voor gegevensverwerking vraagt aan uw klanten.