Nieuws

Vers van de pers

Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rondom risk management en compliance? Lees onze nieuwsberichten of meld u aan voor onze nieuwsbrief.

Ontwikkelingen in de trustsector: strenger toezicht en focus op maatschappelijke betamelijkheid

Sinds de inwerkingtreding van de Wet toezicht trustkantoren 2018 (Wtt 2018) is de poortwachtersfunctie van trustkantoren aangescherpt. Zo stelt de Wtt 2018 stre...

Lees

Gewijzigde Beleidsregel geschiktheid 2012: loyaliteit en onafhankelijkheid

Op 15 januari 2020 is de gewijzigde Beleidsregel Geschiktheid 2012 in werking getreden. De Beleidsregel verduidelijkt wat AFM en DNB verstaan onder ‘gesch...

Lees

Collega stelt zich voor: Gijs van Schalkwijk

Gijs van Schalkwijk (24) vormt de jongste aanwas van het team consultants bij Charco & Dique. Na een werkstage van 4 maanden is hij op 1 februari in dienst...

Lees