Charco & Dique

Nieuws

Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rondom risk management en compliance? Lees onze nieuwsberichten of meld u aan voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven nieuwsbrief


Filter

Klachtenmanagement: voldoet u aan de normen?

19.08.2019

Uit recente berichtgeving blijkt dat de toegankelijkheid van klachtenprocedures van verschillende financiële instellingen nog tekort schiet. Zo deed de Ombudsman Pensioenen onderzoek naar 140 websites van pensioenfondsen, verzekeraars en premiepensioeninstellingen. Op slechts 30 van deze websites bleek het makkelijk om een klacht in te dienen en stond de klachtenregeling helder uitgelegd.

Financiële ondernemingen horen een geschikt klachtenbeleid te hebben, met bijpassende procedures. Dit is onderdeel van het centraal stellen van het klantbelang. Charco & Dique zet uiteen wat er zoal wordt verwacht.

Beleidsregel Geschiktheid: wijzigingen verwacht

16.07.2019

Op 14 juni jl. hebben de AFM en DNB mogelijke wijzigingen van de Beleidsregel Geschiktheid (uit 2012) ter consultatie voorgelegd. Dit is de beleidsregel die de toezichthouders gebruiken bij geschiktheidstoetsingen van beleidsbepalers van financiële ondernemingen. Het is voor ondernemingen van groot belang om te weten hoe de toezichthouder de geschiktheid van een (aanstaande) beleidsbepaler toetst. Als de uitkomst van de toets negatief is, mag de betrokkene de beoogde functie namelijk niet uitoefenen. De consultatie loopt nog tot 1 september 2019. Na deze datum zullen de toezichthouders een definitieve nieuwe versie van de Beleidsregel publiceren.

Charco & Dique Legal bereidt u voor op de belangrijkste wijzigingen die u kunt verwachten.