Charco & Dique

Nieuws

Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rondom risk management en compliance? Lees onze nieuwsberichten of meld u aan voor onze nieuwsbrief.


Filter

Het belang van adequaat risicobeheer voor AIFMD-beheerders

30.05.2018

Niet alle beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen hebben hun risicobeheer op het gewenste niveau. Dat blijkt uit kwalitatief onderzoek van de AFM bij beheerders met een van rechtswege omgezette AIFM-vergunning. Zo bleken de risicolimieten in veel gevallen ontoereikend, was de vereiste scheiding tussen risico- en portefeuillebeheer niet naar behoren doorgevoerd en konden niet alle onderzochte beheerders aantonen dat zij hun risicobeleid jaarlijks hadden geëvalueerd. In haar persbericht heeft de AFM aangekondigd van plan te zijn de komende jaren vergelijkbare onderzoeken uit te voeren bij andere beheerders. Wat wordt van AIFMD-beheerders op grond van de AIFM-richtlijn verwacht als het gaat om adequaat risicobeheer? En welke uitdagingen zien wij voor grotere en kleinere organisaties in de praktijk?

Risicobeheersing bij uitbesteding door AIFMD-beheerders

07.05.2018

Beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen kiezen er steeds vaker voor om een deel van hun werkzaamheden uit te besteden. Bijvoorbeeld om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren of om kosten te besparen. Uit onderzoek van de AFM bleek echter onlangs dat het uitbestedingsbeleid van AIFMD-beheerders vaak niet voldoet aan de wet- en regelgeving. Hoe zorgt u dat u de risico’s bij uitbesteding voldoende beheerst en de controle behoudt?

De implementatie van de MiFID II-eisen in het Product Approval and Review Process (PARP)

28.03.2018

Sinds 1 januari 2013 dienen ondernemingen die financiële producten aanbieden, samenstellen en in de markt verkrijgbaar stellen te beschikken over een productontwikkelingsproces. Met de inwerkingtreding van MiFID II zijn de vereisten aangescherpt en uitgebreid. Zo moeten zowel ontwikkelaars als distributeurs van financiële producten een doelgroep identificeren en een type cliënt specifiëren bij wiens behoefte, doelstellingen en karakteristieken een financieel product aansluit. Hoe kunt u als beleggingsonderneming de MiFID II-eisen effectief implementeren in het Product Approval & Review Process (PARP)?

Meldplicht datalekken onder de AVG: verplicht incidentenregister

14.03.2018

Sinds 1 januari 2016 zijn organisaties in Nederland verplicht bepaalde datalekken te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en in sommige gevallen ook aan de betrokkenen van wie de persoonsgegevens zijn gelekt. De meldplicht datalekken maakt nu nog onderdeel uit van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Deze wet wordt met ingang van 25 mei 2018 vervangen door de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Wat betekent dit voor de meldplicht datalekken?