Naar website
Download

Stappenplan WFT-vergunningaanvraag

Wilt u een vergunning aanvragen bij de AFM of DNB?

Voor het verlenen van financiële diensten is op grond van de Wet op het financieel toezicht (Wft) een vergunning vereist. Een vergunning wordt verleend door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) of door De Nederlandsche Bank (DNB). Het aanvragen van een vergunning is complex en vereist een goede voorbereiding. Vergunningaanvragen die compleet zijn en kwalitatief goed in elkaar zitten, hebben de meeste kans van slagen.

Het helpt als u weet wat er bij een vergunningaanvraag komt kijken. Wist u bijvoorbeeld dat:

  • Aan een vergunningaanvraag altijd kosten verbonden zijn, ook als een aanvraag wordt ingetrokken of afgewezen?
  • Het verzwijgen van antecedenten bij de betrouwbaarheidstoetsing van bestuurders de aanvrager zwaar wordt aangerekend?
  • Er voor bepaalde vergunningcategorieën een verklaring van geen bezwaar (vvgb) is vereist van aandeelhouders met een aandelen- of zeggenschapsbelang van minimaal 10%?

Stappenplan WFT

In dit stappenplan delen wij de dertien belangrijkste stappen voor een soepele vergunningaanvraag, met handige tips en valkuilen. Als u het formulier invult, wordt het stappenplan ook direct per e-mail aan u toegestuurd.