Naar website
Download

Risicomanagement AIFM-richtlijn

Naar een praktische invulling van de Risicomanagement AIFM-richtlijn

Wat wordt van AIFMD-beheerders op grond van de AIFM-richtlijn verwacht als het gaat om adequaat risicobeheer? Begin 2019 publiceerde de AFM de resultaten van een kwalitatief onderzoek onder beheerders met een van rechtswege omgezette AIFM-vergunning. Bij een groot deel van de onderzochte partijen bleek het risicobeheer van onvoldoende niveau te zijn.

Beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen kunnen daarom de komende jaren een bezoek verwachten van de AFM. Bereid je voor door dit e-paper te downloaden met praktische adviezen voor de invulling van een gedegen risicomanagementraamwerk voor zowel grote als kleine organisaties. U leest onder andere:

  • Welk model u kunt hanteren voor uw risicomanagementraamwerk
  • Hoe u focus aanbrengt binnen het operationele risicomanagement
  • Waarom grotere organisaties meer aandacht horen te besteden aan strategisch risicomanagement en de risicocultuur
  • Hoe kleinere organisaties de theorie kunnen vertalen in een praktisch raamwerk dat past bij de omvang van de organisatie.

Mockup Risicomanagement

Download nu via het formulier ons e-paper Risicomanagement.