Charco & Dique

English

Risk Management

Financiële wet- en regelgeving wordt steeds complexer en er worden steeds meer eisen gesteld aan de wijze waarop risico’s worden gemeten en geminimaliseerd. De toezichthouders verwachten van financiële instellingen dat zij hun risico’s goed in beeld hebben en maatregelen treffen om deze risico’s binnen aanvaardbare grenzen te houden. Als ondernemer wilt u niet voor onaangename verrassingen komen te staan, waardoor u uw doelen niet haalt of de continuïteit van uw onderneming in het geding raakt. Onze risk management specialisten staan u met raad en daad terzijde, zodat risico’s beheersbaar zijn en reputaties blijven behouden.

Neem contact op met onze Risk Management specialisten.

Adviesgesprek aanvragen

Het is belangrijk om de aandacht voor adequaat financieel risicobeheer vast te houden en de risk management-functie goed te implementeren in uw organisatie. Om bedrijven te ondersteunen bij het in kaart brengen van de huidige risico’s en in de toekomst heeft Charco & Dique een een geïntegreerde aanpak voor risk management. Wij helpen u de balans te vinden tussen risico’s en rendement, zodat een onderneming waarde genereert en onderscheidend is.

Charco & Dique kan u helpen bij verschillende risicobeheer- activiteiten. Wij hebben onze werkzaamheden hieronder voor u op een rij gezet.

Inzicht in prudentiële toezichtswetgeving en hulp bij implementatie

Prudentiële wet- en regelgeving wordt met de dag complexer. Om overzicht en inzicht te houden op zowel de huidige als de toekomstige prudentiële regels, maken wij alle voor u relevante normen inzichtelijk in een legal framework en kunnen wij dat via Ruler voor u actueel houden. Ruler  is onze compliance software en volgt de ontwikkelingen van financiële wet- en regelgeving op de voet en stuurt alerts bij veranderingen. Zo kunt u vroegtijdig in spelen op de aanstaande veranderingen.

Voor ieder type financiële instelling hebben we specifieke financiële risico frameworks ontwikkeld. Hierdoor weet u precies binnen welke financiële normen u moet blijven. We helpen u niet alleen om overzicht en inzicht te verkrijgen en behouden, ook staan we u bij om nieuwe wetgeving tijdig te implementeren.

Risk management advies bij vormgeven risicobeleid en opstellen Risk Appetite Statement

Een belangrijk onderdeel van de strategie van uw onderneming, is een Risk Appetite Statement. In dit document is de mate waarin u bereid bent risico’s te nemen vastgelegd. De Risk Appetite Statement vormt de basis waarop u uw risicobeleid vormgeeft. Wij adviseren u graag bij het vormgeven van uw risk assessment en het opstellen van een Risk Appetite Statement.

Inrichting ‘in control’ risk management proces

Hoe goed is uw organisatie in staat om risico’s te beheersen? Om daar inzicht in te krijgen kan een ‘in control’ proces worden ingericht. Wat zijn de belangrijkste risico’s, welke maatregelen zijn genomen om deze risico’s te beheersen en hoe goed hebben deze maatregelen gewerkt? Om u te helpen inzicht te krijgen in de mate waarin u uw risico’s beheerst, kunnen wij uw huidige proces doorlichten en een nieuw proces inrichten.

Opzetten en inrichten van financiële risk management rapportages

Als financiële instelling bent u verplicht om met vaste regelmaat te rapporteren aan de prudentieel toezichthouder. Wij kunnen u helpen bij het opzetten van het risk management rapportageproces en bij de opzet en inrichting van diverse rapporten en documenten zoals:

  • ICAAP & ORSA;
  • Herstelplan;
  • Liquiditeitsrapportages (o.a. ILAAP);
  • Solvabiliteitsrapportages.

Co-sourcing, outsourcing en interim risk management

Beschikt u niet over een risk manager, wilt u uw huidige risk manager laten ondersteunen? Of heeft u tijdelijk behoefte aan extra capaciteit? Ook dan kunt u terecht bij de specialisten van Charco & Dique. Door het outsourcen of co-sourcen van risk management en onze oplossingen op het gebied van interim risk management, beschikt u altijd over de juiste expertise.

Neem contact op met onze Risk Management specialisten.
e-Paper risicomanagement AIFM-richtlijn

Meer weten?

Bij Charco & Dique beschikken we niet alleen over gedetailleerde kennis van de steeds veranderende financiële wet-en regelgeving, maar hebben we als geen ander de ervaring in huis om onze klanten te ondersteunen bij de toepassing ervan. Soms strategisch, soms pragmatisch maar altijd duurzaam en met vooruitziende blik. Wilt u meer weten over de mogelijkheden bij risk management? Vraag een geheel vrijblijvend, oriënterend adviesgesprek aan met een van onze specialisten.

Adviesgesprek aanvragen