Charco & Dique

English

Risk Management

De Nederlandsche Bank verwacht van financiële instellingen dat zij hun risico’s goed in beeld hebben en maatregelen treffen om deze risico’s binnen aanvaardbare grenzen te houden. Financiële wet- en regelgeving wordt steeds complexer en er worden steeds meer eisen gesteld aan de wijze waarop risico’s worden gemeten en geminimaliseerd. Als ondernemer wilt u niet voor onaangename verrassingen komen te staan, waardoor u uw doelen niet haalt of de continuïteit van uw onderneming in het geding raakt. Onze risk management specialisten staan u met raad en daad terzijde, zodat risico’s beheersbaar zijn en reputaties blijven behouden.

Inzicht in prudentiële toezichtswetgeving en hulp bij implementatie

Prudentiële wet- en regelgeving wordt met de dag complexer. Om overzicht en inzicht te houden op zowel de huidige als de toekomstige prudentiele regels, maken wij alle voor u relevante normen inzichtelijk in een legal framework en kunnen wij dat via Ruler voor u actueel houden. Voor ieder type financiële instelling hebben we specifieke financiële risico frameworks ontwikkeld. Hierdoor weet u precies binnen welke financiële normen u moet blijven. We helpen u niet alleen om overzicht en inzicht te verkrijgen en behouden, ook staan we u bij om nieuwe wetgeving tijdig te implementeren.

Advies bij vormgeven risicobeleid en opstellen Risk Appetite Statement

Een belangrijk onderdeel van de strategie van uw onderneming, is een Risk Appetite Statement. In dit document is de mate waarin u bereid bent risico’s te nemen vastgelegd. De Risk Appetite Statement vormt de basis waarop u uw risicobeleid vormgeeft. Wij adviseren u graag bij het vormgeven van uw risk assessment en het opstellen van een Risk Appetite Statement.

Risk management met het ‘three lines of defence’ model

Het ‘three lines of defence’ model is een model voor een systematische aanpak van de risico’s die zich binnen een organisatie kunnen voordoen. In dit model ligt de verantwoordelijkheid voor risicobeheersing in de 1e lijn, zitten onder meer Compliance en Risk Management in de 2e lijn en Audit in de 3e lijn. Wij adviseren en ondersteunen u graag bij een adequate inrichting van uw governance, passend bij de omvang van uw organisatie en binnen de toezichtswetgeving. Ook de inrichting van de risico commissiestructuur kan onderdeel zijn van onze advisering.

Inrichting ‘in control’ risk management proces

Hoe goed is uw organisatie in staat om risico’s te beheersen? Om daar inzicht in te krijgen kan een in control proces worden ingericht. Wat zijn de belangrijkste risico’s, welke maatregelen zijn genomen om deze risico’s te beheersen en hoe goed hebben deze maatregelen gewerkt? Om u te helpen inzicht te krijgen in de mate waarin u uw risico’s beheerst, kunnen wij uw huidige proces doorlichten en een nieuw proces inrichten.

Opzetten en inrichten van financiële risk management rapportages

Als financiële instelling bent u verplicht om met vaste regelmaat te rapporteren aan de prudentieel toezichthouder. Wij kunnen u helpen bij het opzetten van het rapportageproces en bij de opzet en inrichting van diverse rapporten en documenten zoals:

  • ICAAP & ORSA;
  • Herstelplan;
  • Liquiditeitsrapportages (o.a. ILAAP);
  • Solvabiliteitsrapportages.

Co-sourcing, outsourcing en interim risk management

Beschikt u niet over een risk manager, wilt u uw huidige risk manager laten ondersteunen? Of heeft u tijdelijk behoefte aan extra capaciteit? Ook dan kunt u terecht bij de specialisten van Charco & Dique. Door het outsourcen of co-sourcen van risk management en onze oplossingen op het gebied van interim risk management, beschikt u altijd over de juiste expertise.

e-Paper risicomanagement AIFM-richtlijn

Meer weten?

Bij Charco & Dique beschikken we niet alleen over gedetailleerde kennis van de steeds veranderende financiële wet-en regelgeving, maar hebben we als geen ander de ervaring in huis om onze klanten te ondersteunen bij de toepassing ervan. Soms strategisch, soms pragmatisch maar altijd duurzaam en met vooruitziende blik. Wilt u meer weten over de mogelijkheden? Vraag een geheel vrijblijvend, oriënterend adviesgesprek aan met een van onze specialisten.

Adviesgesprek aanvragen