Charco & Dique

English

Legal

Wet- regelgeving in de financiële sector verandert voortdurend en in een hoog tempo. Dit heeft gevolgen voor uw activiteiten als financiële marktpartij. U wilt niet voor verrassingen komen te staan en u wilt ook weten hoe op een praktische wijze invulling kan worden gegeven aan de wettelijke eisen.

Wij  zijn op de hoogte van de ontwikkelingen op het gebied van financiële toezichtswetgeving en hebben ruime ervaring in de financiële sector als jurist, advocaat en/of compliance specialist bij verschillende (grote) financiële instellingen, advocatenkantoren en toezichthouders. Met deze kennis en ervaring en de pragmatische aanpak die u van Charco & Dique gewend bent, kunnen wij snel schakelen en begrijpen wij ook de impact van wet- en regelgeving op de strategie en activiteiten van uw onderneming.

Wij werken nauw samen met onze collega’s van Compliance en Risk Management, waardoor wij multidisciplinaire oplossingen kunnen bieden voor de complexe juridische en toezicht gerelateerde vraagstukken waar onze opdrachtgevers zich voor gesteld zien.

Opkomende wet- en regelgeving

Wet- en regelgeving verandert continue. Wij kunnen u helpen met het tijdig signaleren van nieuwe financiële toezichtwetgeving. Ook kunnen wij u adviseren over de praktische implementatie van wet- en regelgeving. Daarnaast kunt u gebruik maken van ons softwarepakket Ruler.

Juridisch advies

U kunt bij ons terecht voor juridisch advies over de toepassing of interpretatie van bepaalde financiële toezichtwetgeving, bijvoorbeeld bij het ontwikkelen van nieuwe diensten, bij het opzetten van beleggingsinstellingen en ondernemingen, of bij incidenten.

Opstellen en/of beoordelen van juridische en overige documentatie

Voor het verlenen van financiële diensten of het aanbieden van financiële producten heeft u ook juridische documentatie nodig. Wij helpen u graag met het beoordelen of opstellen van juridische documentatie, zoals beleidsstukken, reglementen, overeenkomsten en voorwaarden.

Begeleiding in communicatie met toezichthouders

Als gereguleerde instelling ontvangt u regelmatig informatieverzoeken van toezichthouders. Een zorgvuldige beantwoording van deze verzoeken is van belang om de toezichthouder een goed beeld van uw organisatie te geven. Wij ondersteunen u graag bij deze informatieverzoeken of andere onderzoeken. Daarnaast kunnen wij u ondersteunen bij een handhavingstraject en voeren wij bezwaar-en beroepsprocedures. Ook adviseren wij regelmatig over geschillen inzake de toepassing van formele en de steeds vaker toegepaste informele maatregelen van de AFM of DNB. Door onze werkervaring aan de zijde van de toezichthouders spreken wij dezelfde taal. Lees meer hoe wij u kunnen ondersteunen in uw relatie met de toezichthouder.

Begeleiding van (complexere) vergunningsaanvragen

Voor het verrichten van activiteiten in de financiële sector heeft u meestal een vergunning nodig. In sommige gevallen kunt u misschien gebruik maken van een vrijstelling. Wij helpen u graag bij het bepalen of u een vergunning nodig. Op basis van interviews en beschikbare informatie kunnen wij helpen met het juridisch kwalificeren van uw structuur, activiteiten, diensten en/of producten. Vervolgens kunnen wij – samen met u – bekijken of een vergunning nodig is en zo ja, voor welke diensten een vergunning aangevraagd moet worden. Ook kunnen wij op basis van de wettelijke vereisten u helpen met de inrichting van uw organisatie en kunnen wij de impact van financiële toezichtswetgeving bepalen op uw dienstverlening. Lees meer hoe wij u kunnen ondersteunen bij de aanvraag of uitbreiding van vergunningen.

Externe juridische ondersteuning

Wij bieden regelmatig financiële instellingen externe juridische ondersteuning voor een kortere of langere periode. Indien u tijdelijk behoefte heeft aan extra capaciteit, dan helpen wij u graag. Door onze ruime ervaring in de financiële sector als jurist bij verschillende (grote) financiële instellingen en toezichthouders begrijpen wij hoe de financiële sector werkt en weten wij ook hoe het is om samen te werken met andere disciplines binnen een onderneming.