Diensten

Voldoen aan de CSRD

Stel ons een vraag

De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) is de beoogde opvolger van de Non-Financial Reporting Directive (NFRD). Onder de CSRD zullen veel meer bedrijven moeten voldoen aan de Europese vereisten voor duurzaamheidsverslaggeving. Ook brengt de nieuwe richtlijn veel strengere rapportageverplichtingen met zich mee.

De in de CSRD genoemde rapportagestandaarden worden nader uitgewerkt in de ESRS. Deze bevatten gedetailleerde en dwingende openbaarmakingsverplichtingen die gelden voor iedere onderneming die onder de reikwijdte van de CSRD valt.

Wie en wat?

De CSRD en ESRS brengen een drastische verandering teweeg in de jaarverslaggeving van bepaalde ondernemingen. Het bestuursverslag wordt uitgebreid met een ‘duurzaamheidsverslag’, waarin veel gedetailleerde informatie moet worden verstrekt over de impact van de ondernemingsactiviteiten op het milieu, de maatschappij en goed bestuur (ESG-factoren).

Het is afhankelijk van de karakteristieken van de individuele onderneming welke informatie precies moet worden gerapporteerd in het duurzaamheidsverslag. ESRS 1 schrijft een proces voor om de meest materiële en impactvolle thema’s voor een onderneming vast te stellen en te rangschikken (materialiteitsbeoordeling). Afhankelijk van de uitkomsten van deze materialiteitsbeoordeling kan de omvang en focus van het duurzaamheidsverslag aanzienlijk verschillen.

Meer weten? Download dan onze two pager waarin we u vertellen:

 • Wie over duurzaamheid zal moeten gaan rapporteren;
 • Wat er van deze ondernemingen verwacht wordt;
 • Wanneer ondernemingen moeten gaan rapporteren; en
 • Hoe u aan de slag kunt met de rapportage (aan de hand van 10 stappen).

 

Two pager: Duurzaamheidsrapportage op grond van de CSRD en ESRS

Wat wij voor u kunnen doen

Onze consultants helpen u graag op weg naar een duurzaamheidsverslag dat voldoet aan alle eisen van de CSRD en ESRS. Wij kunnen u onder andere ondersteunen met het:

 • Adviseren op het gebied van de CSRD en ESRS (bijv. reikwijdte- en interpretatievraagstukken);
 • Vaststellen van de impact van de CSRD en ESRS op uw organisatie (impact-analyse);
 • Maken van strategische keuzes met betrekking tot de (naleving van de) CSRD en ESRS;
 • Verrichten van gap-analyses ten aanzien van de (naleving van de) CSRD en ESRS;
 • Vaststellen, prioriteren en/of uitvoeren van implementatie-acties, zoals het opstellen dan wel aanpassen van beleidstukken, procedures en werkinstructies;
 • Inrichten van nieuwe controle- en beheersmaatregelen;
 • Uitvoeren van quality assurance op de implementatiewerkzaamheden die uw organisatie heeft verricht;
 • Adviseren bij het opstellen van het duurzaamheidsverslag;
 • Uitvoeren van projectmanagement; en
 • Organiseren van kennissessies met de raad van commissarissen/toezicht, de directie, senior management en medewerkers om de kennis en het bewustzijn over dit onderwerp te vergroten en draagvlak voor naleving te creëren en uit te breiden.