Privacy

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht, ook wel bekend als Privacywetgeving. Wij helpen u op praktische wijze invulling te geven aan de wettelijke vereisten en zorgen ervoor dat u nooit voor verrassingen komt te staan.

Als onderneming verzamelt en verwerkt u (soms onbewust) veel persoonsgegevens. Alle soorten (of categorieën van) persoonsgegevens kennen eigen beveiligingsmaatregelen, bewaartermijnen, etc. De AVG stelt verschillende vereisten met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens. U moet u ervoor zorgen dat al deze eisen worden geïmplementeerd middels beleid, procedures en processen. Daarnaast draagt u zorg voor de naleving van deze eisen in de praktijk. De AVG geeft, naast de wettelijke verplichting om diverse beleidsdocumenten en procedures te hebben, ook diverse handvatten om privacy op een beheerste en controleerbare manier in te richten.

Onze werkwijze

Onze experts kenmerken zich door hun diepgaande kennis van deze wettelijke kaders, maar ook van de best practices in de markt. Wij hanteren een pragmatische benadering, waarbij goed gekeken wordt naar uw onderneming en naar de proportionaliteit van de te implementeren maatregelen.

Charco & Dique kan u en uw organisatie onder meer ondersteunen bij:

  • Het uitvoeren van een gap-analyse om na te gaan of uw huidige beleid en procedures voldoen aan de relevante wet- en regelgeving.
  • Het uitvoeren van een DPIA (Data Protection Impact Assessment).
  • Het uitvoeren van checks op uw privacybeleid, privacyverklaring, verwerkingsregister en verwerkingsovereenkomst.
  • Het ondersteunen bij de beoordeling en melding van datalekken.
  • Nagaan of de kwaliteit van uw technische informatiebeveiliging adequaat is (zie ook het onderwerp IT Compliance).
  • Het inrichten van een proces voor de uitoefening van rechten door het datasubject.
  • Vervullen van de rol van Privacy Officer of Data Protection Officer.

Altijd op de hoogte van privacywetgeving

Met behulp van compliance software Ruler bent u altijd op de hoogte van de voor u relevante privacywetgeving. In Ruler zijn alle normen inzichtelijk gemaakt in een legal framework, zodat u gemakkelijk overzicht houdt over zowel de huidige als toekomstige wet- en regelgeving waaraan u moet voldoen.

Meer over Ruler

AVG Awareness

Kan uw kennis of de kennis van uw medewerkers op het gebied van de AVG wel een opfrisser gebruiken? Onze AVG Awareness training helpt u hierbij. De e-learning biedt een duidelijk overzicht van de privacyregels. Na afronding weet u in de praktijk om te gaan met persoonsgegevens, datalekken en de rechten van betrokkenen.

Meer weten?

Wilt u meer informatie of ondersteuning op het gebied van informatiebeveiliging? Onze Privacy specialisten helpen u graag. Vraag geheel vrijblijvend een oriënterend adviesgesprek aan.

Adviesgesprek aanvragen