Vergunningen

Als financiële onderneming in Nederland dient u over een vergunning van één van de toezichthouders te beschikken. De aanvraag van zo’n vergunning heeft nogal wat voeten in de aarde en vergt een gedegen voorbereiding.

Dankzij onze ruime ervaring met vergunningaanvragen voor onder meer beleggingsinstellingen (AIFMD), beleggingsondernemingen (MiFID II) en betaalinstelingen (PSD II) en goede contacten bij de toezichthouders AFM en DNB, zijn wij als geen ander in staat om u bij te staan tijdens de aanvraag van een nieuwe of uitbreiding van een bestaande vergunning. Van het opstellen van procedures en het gereedmaken van documentatie, tot het onderhouden van de contacten met de toezichthouder.

Aanvraag of uitbreiding van een vergunning

In overleg met u bepalen we of — en zo ja, voor welke diensten — een vergunning moet worden aangevraagd. Op basis van de beschikbare informatie, aangevuld met een of meerdere gesprekken, krijgen we inzicht in uw activiteiten en de wijze waarop processen worden vormgegeven. Vervolgens zorgen we samen met u voor een volledig ingericht aanvraagdossier. Hierbij houden we niet alleen rekening met de huidige situatie, maar ook met de toekomstige situatie van de vergunningaanvrager. Ook geven wij u advies over eventuele wenselijke aanpassingen in uw organisatiestructuur of governance om de kans op een succesvolle verlening van de vergunning (verder) te vergroten. De volgende stap is het indienen van het aanvraagdossier. Onderdeel van het vergunningaanvraag proces is de toetsing van beoogde bestuurders door de toezichthouder.  Indien nodig kunnen wij hierbij ondersteuning bieden, door (kandidaat-)bestuurders en commissarissen voor te bereiden op toetsingsgesprekken.

Onderhouden van de relatie met de toezichthouder(s)

In overleg met u kunnen wij eventuele vragen van de toezichthouder beantwoorden. Het behoud van een goede relatie met de toezichthouder staat hierbij centraal.

Quick Scan vergunningseisen

Zodra u een vergunning heeft gekregen, moet u ervoor zorgen dat u de activiteiten in lijn met de aanvraag uitvoert. Om u hierbij te helpen, kunnen wij een Quick Scan uitvoeren op de vergunningseisen. De uitkomsten van deze scan kunnen worden gebruikt om eventuele afwijkingen of tekortkomingen te verhelpen.

Download Stappenplan WFT-vergunningaanvraag

Meer weten

Bij Charco & Dique beschikken we niet alleen over gedetailleerde kennis van de steeds veranderende financiële wet- en regelgeving, maar hebben we ook de ervaring in huis om onze klanten te ondersteunen bij de toepassing ervan. Soms strategisch, soms pragmatisch maar altijd duurzaam en met vooruitziende blik. Wilt u meer weten over de mogelijkheden? Vraag een geheel vrijblijvend, oriënterend adviesgesprek aan met een van onze specialisten.

Adviesgesprek aanvragen