Vergunningen

Als financiële instelling in Nederland dient u meestal over een vergunning van één van de toezichthouders te beschikken. Dankzij onze ervaring aan de zijde van externe toezichthouders, zijn we als geen ander in staat om u bij te staan tijdens de aanvraag van een nieuwe of uitbreiding van een bestaande vergunning. Van het opstellen van de noodzakelijke procedures en het gereedmaken van formulieren en documentatie tot het onderhouden van de contacten met de toezichthouders.

Aanvraag of uitbreiding van een vergunning

Samen met u bepalen we of—en zo ja, voor welke diensten— een vergunning moet worden aangevraagd. Op basis van interviews en beschikbare informatie binnen de organisatie krijgen we inzicht in uw activiteiten en de wijze waarop processen worden vormgegeven. Vervolgens zorgen we voor een volledig ingericht aanvraagdossier. Hierbij houden we niet alleen rekening met de huidige, maar ook met de toekomstige situatie van de vergunningaanvrager. De volgende stap is het indienen van het aanvraagdossier. Indien nodig bereiden wij (kandidaat-)bestuurders en commissarissen voor op toetsingsgesprekken.

Onderhouden van de relatie met de toezichthouder(s)

In overleg met u onderhouden wij de relatie met de toezichthouder(s) en beantwoorden wij eventuele vragen. Door onze (werk)ervaring aan de zijde van de toezichthouders, zijn wij in staat om op effectieve wijze met hen te communiceren.

Quick scan vergunningseisen

Als u een vergunning heeft gekregen moet u ervoor zorgen dat de activiteiten worden uitgevoerd in lijn met de aanvraag. Om dit te beoordelen kunnen wij een quick scan uitvoeren op de geïmplementeerde processen. De uitkomsten van de quick scan kunnen worden ingezet om de processen te verbeteren.

Download E-paper

Meer weten

Bij Charco & Dique beschikken we niet alleen over gedetailleerde kennis van de steeds veranderende financiële wet-en regelgeving, maar hebben we ook als geen ander de ervaring in huis om onze klanten te ondersteunen bij de toepassing ervan. Soms strategisch, soms pragmatisch maar altijd duurzaam en met vooruitziende blik. Wilt u meer weten over de mogelijkheden? Vraag een geheel vrijblijvend, oriënterend adviesgesprek aan met een van onze specialisten.

Adviesgesprek aanvragen