Toezicht

Als financiële onderneming met een vergunning krijgt u regelmatig te maken met de nationale toezichthouders DNB en/of AFM. Graag staan we u bij in het onderhouden van de relatie met uw toezichthouder en bereiden we u voor op gesprekken met de toezichthouders.

Informatieverzoeken en onderzoeken van de toezichthouder

Als financiële instelling ontvangt u regelmatig informatieverzoeken van DNB of de AFM. Een zorgvuldige beantwoording van deze verzoeken is van belang om de toezichthouder een goed beeld te geven van uw organisatie. We begeleiden u graag bij de informatievergaring en reactie op informatieverzoeken. Wordt u geconfronteerd met een (onverwachts) onderzoek van de DNB en/of AFM dan kunnen wij u begeleiden voor, tijdens en na het onderzoek.

Relatiemanagement

Wij kunnen u helpen bij het onderhouden van de relatie met uw toezichthouder. Om inzicht te geven in de wijze waarop toezichthouders werken, geven we trainingen, waarin we samen met u bepalen hoe u met de toezichthouders om wilt gaan. De prioriteiten van de toezichthouders vertalen we door naar concrete acties voor de organisatie.

Toetsing bestuurders

U kunt Charco & Dique ook inschakelen voor het pre-toetsen van bestuurders. Daarnaast kunnen we u bijstaan in het voorbereiden van kandidaat bestuurders op gesprekken met DNB en/of AFM.

Meldplicht

Financiële instellingen hebben op basis van de Wet op het financieel toezicht een meldplicht ten aanzien van incidenten en overtredingen. Wij helpen u om te bepalen of u een issue moet melden. Moet u zich inderdaad melden, dan ondersteunen wij u bij het doen van de melding en de aanvullende maatregelen die u wellicht moet treffen.

Herstelacties

Wanneer nodig ondersteunen wij u bij herstelacties en het weer ‘in control’ krijgen van uw organisatie. Daarbij analyseren we de omvang van het probleem, stellen we een plan van aanpak op en ondersteunen we bij de uitvoering van maatregelen die ervoor zorgen dat u weer voldoet aan alle wet-en regelgeving.

Ondersteunen interne toezichthouders (Raad van Commissarissen)

Met onze kennis en ervaring ondersteunen wij interne toezichthouders bij het uitvoeren van de toezichtsrol. In opdracht van de Raad van Commissarissen onderzoeken we ook in hoeverre de organisatie en haar medewerkers financiële wet- en regelgeving naleven.

Ondersteunen van advocaten, rechtbanken en curatoren

Door onze ervaring als toezichthouder worden we steeds vaker gevraagd om advocaten, rechtbanken (als deskundige) en (stille) curatoren te ondersteunen bij het uitvoeren van analyses en het vergaren van informatie voor claims en onderzoeken. Zo worden we met regelmaat benaderd om een (financieel) feitencomplex in kaart te brengen en onderzoek te doen naar de risico’s en kwaliteit van financiële producten.

Meer weten?

Bij Charco & Dique beschikken we niet alleen over gedetailleerde kennis van de steeds veranderende financiële wet- en regelgeving, maar hebben we ook als geen ander de ervaring in huis om onze klanten te ondersteunen bij de toepassing ervan. Soms strategisch, soms pragmatisch maar altijd duurzaam en met vooruitziende blik. Wilt u meer weten over wat wij voor u kunnen betekenen? Vraag een geheel vrijblijvend, oriënterend adviesgesprek aan met een van onze specialisten.

Adviesgesprek aanvragen