Geschillenbeslechting

Voorkomen is beter dan genezen. Onze legal consultants staan u met raad en daad terzijde in uw communicatie met de toezichthouder, zodat uw goede reputatie behouden blijft. Procederen is voor ons nooit een doel op zich. Als u ons inschakelt naar aanleiding van een ontvangen (voorgenomen) handhavingsbesluit, voorzien wij u tijdig van een gedegen procesadvies. Mocht het tot een procedure komen, dan bieden wij u deskundige en betrouwbare procesadvisering- en vertegenwoordiging.

Ondersteuning bij handhavingsmaatregelen

Als financiële onderneming met een vergunning kunt u regelmatig te maken krijgen met de toezichthouders: de Autoriteit Financiële Markten (AFM), De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Wij adviseren financiële ondernemingen die geconfronteerd worden met handhavingsmaatregelen van deze toezichthouders. Dit kunnen formele handhavingsmaatregelen zijn, zoals bestuurlijke boetes, aanwijzingen of een last onder dwangsom, maar ook informele handhavingsmaatregelen. Hierbij kunt u denken aan waarschuwingen of normoverdragende gesprekken of brieven.

Door ons in een vroegtijdig stadium in het proces te betrekken, kunnen wij u tijdig een gedegen procesadvies geven. Hierin geven wij u een inschatting van de haalbaarheid van de verschillende opties die u heeft om te reageren op een (voorgenomen) maatregel. Ook kunnen wij u begeleiden bij onderzoeken door de toezichthouder, stellen wij zienswijzen op naar aanleiding van voorgenomen handhavingsmaatregelen en treden wij op als gemachtigde in bezwaar- en (hoger) beroepsprocedures. Hierbij staat het behoud van uw reputatie en een goede relatie met de toezichthouder centraal.

Onze werkwijze

Onze legal consultants hebben ruime ervaring als compliance officer, toezichthouder, advocaat of jurist. Door onze werkervaring bij de toezichthouders spreken wij dezelfde taal en onderhouden wij nog steeds goede contacten met zowel de AFM als DNB. Wij hebben, naast de nodige proceservaring, ook goede inhoudelijke kennis over het financieel recht en de privacywetgeving in huis. Hierdoor kunnen wij een (voorgenomen) handhavingsmaatregel inhoudelijk goed beoordelen en inschatten of een zienswijze, bezwaar, beroep of hoger beroep kans van slagen heeft.

Wij zijn als geen ander op de hoogte van de alsmaar uitdijende en steeds complexer wordende financiële toezichtwetgeving en privacywetgeving. Ons team van legal consultants werkt nauw samen met onze specialisten op het gebied van compliance en risk management. Hierdoor kunnen wij optimaal gebruik maken van elkaars expertise en onze klanten de beste kwaliteit bieden.

Opstellen én uitvoeren van een plan van aanpak

Handhavingsmaatregelen van de toezichthouders gaan vaak gepaard met verbeteringen die moeten worden doorgevoerd in de onderneming. Door onze ruime ervaring bij verschillende (grote) financiële ondernemingen, kennen wij de financiële sector als geen ander. Wij begrijpen uw interne processen en kunnen u helpen bij het opstellen en uitvoeren van een plan van aanpak dat bijdraagt aan herstel van vertrouwen en reëel is voor uw organisatie.

Meer weten?

Wilt u meer weten over hoe wij u kunnen bijstaan in de communicatie met de toezichthouder en het reageren op een (voorgenomen) handhavingsmaatregel? Vraag een geheel vrijblijvend, oriënterend adviesgesprek aan met een van onze specialisten.